Προσλήψεις - Αγγελίες για Θέσεις εργασίας


Δημόσιος τομέας

348 προσλήψεις ΟΒΑ

Την ανακατάταξη 157 οπλιτών βραχείας ανακατάταξης Ειδικών Δυνάμεων (ΟΒΑ ΕΔ) και άλλων 191 ΟΒΑ στα λοιπά Όπλα και Σώματα...