Προσλήψεις - Αγγελίες για Θέσεις εργασίας


Δημόσιος τομέας

6 θέσεις εργασίας στη Λαμία

Ανακοίνωση για την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (ωρομίσθιοι) με αντίτιμο,...