Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης εγκρίνει τον προγραμματισμό πρόσληψης πτυχιούχων φυσικής αγωγής συνολικού αριθμού τριάντα ένα (31) ατόμων για χρονικό διάστημα απασχόλησης οχτώ μηνών (8) για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» 2015-2016, καθώς και τους σχετικούς πίνακες προγραμματισμού προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού Π.Φ.Α έτους 2015-2016.

προσλήψεις

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣΑριθμός ατόμων
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ2
ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ2
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ3
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ5
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ3
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ1
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ1
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ3
TAE-KWON- DO1
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ2
ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ1
Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστών Χώρων ή Αεροβική ή Γυμναστική ή Άσκηση σε γυμναστήρια7

Η διαδικασία και τα κριτήρια για την πρόσληψη των Π.Φ.Α. καθορίζονται στο άρθρο 9 της απόφασης Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού 26869/01.10.2013 (ΦΕΚ 2527/08.10.2013 τεύχος Β’).

Οι προσλήψεις θα βαρύνουν τους Κ.Α. 20.60.00 & 20.60.03 του προϋπολογισμού έτους 2015 του σκέλους των εξόδων της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους (2016), σε περίπτωση που οι συμβάσεις συνεχιστούν μετά την 31η-12- 2015.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, της Γ.Γ.Α. προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκδοθεί η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, ανάλογα με τις ανάγκες έπειτα από την έγκριση των αρμοδίων οργάνων.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/job-Search-11.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/job-Search-11-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,ΟΤΑ,Προσλήψεις
Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης εγκρίνει τον προγραμματισμό πρόσληψης πτυχιούχων φυσικής αγωγής συνολικού αριθμού τριάντα ένα (31) ατόμων για χρονικό διάστημα απασχόλησης οχτώ μηνών (8) για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» 2015-2016, καθώς και τους σχετικούς πίνακες προγραμματισμού προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού Π.Φ.Α έτους 2015-2016. ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ Αριθμός ατόμων ΕΝΟΡΓΑΝΗ...

Σχολιάστε