Ο Δήμος Λεβαδέων εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τοις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», για τη κάλυψη των κατεπειγουσών και άμεσων αναγκών λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων, των παρακάτω ειδικοτήτων :

Δήμος Λεβαδέων

  • Έναν (1) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
  • Έξι (6) ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
  • Δύο (2) ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού Καθαριότητας

Η δαπάνη των αποδοχών των ανωτέρω , σύμφωνα με βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας για χρονική περίοδο ενός διμήνου, να βαρύνουν τον ΚΑ 15/6041.003 « τακτικές αποδοχές » και τον ΚΑ 15/6054.003 «εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ». Οι ανωτέρω πιστώσεις να είναι εξασφαλισμένες και εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό 2015.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμος-Λεβαδέων.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμος-Λεβαδέων-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προγράμματα,Προσλήψεις
Ο Δήμος Λεβαδέων εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τοις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», για τη κάλυψη των κατεπειγουσών και άμεσων αναγκών λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών...

Σχολιάστε