Την έγκρισή του, σχετικά με την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων, με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) εργατών γενικών καθηκόντων και ενός (1) Χειριστή μηχανημάτων έργου , έδωσε ο Δήμος Αμυνταίου Φλώρινας.

αμυνταίο

Οι 5 θέσεις εργασίας, συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών, αφορούν την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών αναφορικά με θέματα πυρασφάλειας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφύλαξη του φυσικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής (προστασία δασωδών περιοχών και αλσών, καθαρισμός δημοτικών χώρων από αυτοφυή βλάστηση).

[block]1[/block]

Την έγκρισή του, σχετικά με την πρόσληψή έως είκοσι ατόμων για πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα

Οι 20 θέσεις εργασίας, για πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα, αφορούν την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών αναφορικά με θέματα καθαριότητας των κοιμητηρίων , προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση των πολιτών στους διαδρόμους

[block]2[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/αμυνταίο.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/αμυνταίο-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Την έγκρισή του, σχετικά με την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων, με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) εργατών γενικών καθηκόντων και ενός (1) Χειριστή μηχανημάτων έργου , έδωσε ο Δήμος Αμυνταίου Φλώρινας. Οι 5 θέσεις εργασίας, συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών, αφορούν την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών...

Σχολιάστε