Εκδόθηκαν σήμερα και καταχωρίστηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2014 (ΦΕΚ 16/11-11-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, σαράντα πεντε (45) θέσεων προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε..

ASEP

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ έχουν αναρτηθεί οι αλφαβητικοί πίνακες διοριστέων καθώς και οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας. Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από 4 Απριλίου 2015 έως και την πάροδο της 14ης Απριλίου 2015, ημέρας Τρίτης.

Δείτε εδω τα αποτελέσματα

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/ASEP.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/ASEP-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΑΣΕΠ,ΔΕΗ,Δημόσιο,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Εκδόθηκαν σήμερα και καταχωρίστηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2014 (ΦΕΚ 16/11-11-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, σαράντα πεντε (45) θέσεων προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.. Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ έχουν αναρτηθεί οι αλφαβητικοί πίνακες...

Σχολιάστε