Αύξηση του ορίου ηλικίας και πάνω από τα 67 έτη, εάν υπάρξουν αρνητικές δημογραφικές εξελίξεις, προκαλεί η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για το ασφαλιστικό.

Υπουργείο Εργασίας

Στην εγκύκλιο περιγράφονται οι μεταβολές στις αποδιδόμενες συντάξεις γήρατος για όσους «βγήκαν» από την αγορά εργασίας από την 1η Ιουλίου φέτος, καθώς και τις σταδιακές αλλαγές στα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση.

Η επίμαχη αναφορά, που καθιστά πιθανό το ενδεχόμενο αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και πέραν των 67 ετών, αφορά νόμο του 2010, ο οποίος αναφέρει ότι μετά το 2024 ανάλογα με τα δημογραφικά δεδομένα μπορεί το όριο συνταξιοδότησης που σήμερα είναι το 67ο έτος να αυξηθεί. Με βάση τον νόμο 3863/2010 η αύξηση των ορίων ηλικίας μπορεί να γίνει ακόμα και με μια απλή κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών.

Οσον αφορά τα όρια, η σταδιακή αύξησή τους, τόσο για την πλήρη όσο και για τη μειωμένη σύνταξη, θα φέρει το όριο για πλήρη σύνταξη στα 62 έτη με 40 χρόνια εργασίας από την 1η Ιανουαρίου του 2022, ή ή το 67ο έτος με 15 χρόνια εργασίας.

Οι ρυθμίσεις εξαιρούν από την ισχύ τους όσους υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, αλλά και τις μητέρες και τους χήρους πατέρες τέκνων που έχουν κριθεί ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία.

«Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε», διευκρινίζεται στην ίδια εγκύκλιο.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/Υπουργείο-Εργασίας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/Υπουργείο-Εργασίας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΕπιδόματα,Συντάξεις,Υπουργείο Εργασίας
Αύξηση του ορίου ηλικίας και πάνω από τα 67 έτη, εάν υπάρξουν αρνητικές δημογραφικές εξελίξεις, προκαλεί η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για το ασφαλιστικό. Στην εγκύκλιο περιγράφονται οι μεταβολές στις αποδιδόμενες συντάξεις γήρατος για όσους «βγήκαν» από την αγορά εργασίας από την 1η Ιουλίου φέτος, καθώς και τις σταδιακές...

Σχολιάστε