Η επαναφορά των καθαριστριών του υπουργείου Οικονομικών ανοίγει το δρόμο και για νέο κύμα προσλήψεων στις υπηρεσίες καθαριότητας και άλλων κτιρίων των δημόσιου τομέα.

προσλήψεις καθαριστριών

Σύμφωνα με διάταξη άρθρου του νόμου 4099/2012, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 23 του Ν.4151/2013 και αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., μπορούν να παρατείνονται μέχρι την 31.12.2015 οι υπάρχουσες συμβάσεις ή να επανασυνάπτονται με την ίδια ημερομηνία λήξης ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.»

Το νέο άρθρο έχει ημερομηνία την 11η Μαίου και αναμένεται να εκδοθεί εγκύκλιος που θα προβλέπει την άμεση εφαρμογή της και τη σύναψη συμβάσεων για εκατοντάδες καθαρίστριες.

Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση επιλέγει την επαναπρόσληψη καθαριστριών των οποίων η σύμβαση είχε λήξει ή ακόμη και την παράταση της σύμβασης όσων εργάζονται μέχρι το τέλος του έτους οπότε και θα υπάρξει νέα παρέμβαση.

Και φυσικά αυτό αφορά όλα τα κτίρια δημόσιων υπηρεσιών, δήμων και Περιφερειών, ανεξάρτητων αρχών κ.λπ.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/προσλήψεις-καθαριστριών.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/προσλήψεις-καθαριστριών-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Η επαναφορά των καθαριστριών του υπουργείου Οικονομικών ανοίγει το δρόμο και για νέο κύμα προσλήψεων στις υπηρεσίες καθαριότητας και άλλων κτιρίων των δημόσιου τομέα. Σύμφωνα με διάταξη άρθρου του νόμου 4099/2012, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 23 του Ν.4151/2013 και αναδιατυπώνεται ως εξής: «Για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων...

Σχολιάστε