Από τον Δήμο Θεσσαλονίκης διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της άμεσης πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/07, ενόψει της κατεπείγουσας ανάγκης καθαρισμού του Δήμου κατά το δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου 2015.

dimos-thessalonikis

Εγκρίνεται η πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/07, συνολικού αριθμού, διακοσίων (200) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ εργατών.

Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν.3584/07.

Η δαπάνη της πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού ανέρχεται σε 480.000,00€ και έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2015, με την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στους αντίστοιχος κωδικούς του σκέλος των εξόδων στο σημείο του προϋπολογισμού ως μη αναληφθέντα και συγκεκριμένα:

Κ.Α. 6041.01.90/20.001 της Υπηρεσίας 20 της Υπηρεσιακής μονάδας 20.001 «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων», με ποσό 2.408.950,99 €

Κ.Α. 6054.01.90/20.001 της Υπηρεσίας 20 της Υπηρεσιακής μονάδας 20.001 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών», με ποσό 600.000,00 €

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/dimos-thessalonikis.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/dimos-thessalonikis-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΘέσεις Εργασίας,ΟΤΑ,Προσλήψεις
Από τον Δήμο Θεσσαλονίκης διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της άμεσης πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/07, ενόψει της κατεπείγουσας ανάγκης καθαρισμού του Δήμου κατά το δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου...

Σχολιάστε