Την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου, πρόκειται να αναρτηθούν από τον ΟΑΕΔ, οι πίνακες μοριοδότησης όσων επιλέχθηκαν ως προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και τα τέκνα τους, άτομα με αναπηρία από 50% και άνω, όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση και τα τέκνα τους, ανάπηροι και τραυματίες πολέμου), για να διοριστούν ή να προσληφθούν σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

 oaed

 

Σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους, , συντάχθηκαν οι εξής πίνακες:

α) Οι πρώτοι πίνακες μοριοδότησης κατά κατηγορία προστασίας και εκπαίδευσης.

β) Οι πρώτοι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων αναλυτικά για κάθε θέση.

γ) Οι πίνακες αιτούντων με απορριφθείσες αιτήσεις.

Οι παραπάνω πίνακες θα αναρτηθούν, στα καταστήματα των αρμόδιων Υπηρεσιών για τον Ν.2643/1998, καθώς και στην ιστοσελίδα του Oργανισμού www.oaed.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις (αιτήσεις θεραπείας), στις αντίστοιχες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στις οποίες έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους, από 8/11/2016 έως 17/11/2016. Για το παραδεκτό της υποβολής αιτήσεως θεραπείας κατατίθεται μαζί με την αίτηση θεραπείας παράβολο υπέρ του Δημοσίου ίσο με 10 ευρώ.

Οι τελικοί πίνακες θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των ενστάσεων.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/03/oaed.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/03/oaed-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔημόσιο,Προγράμματα
Την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου, πρόκειται να αναρτηθούν από τον ΟΑΕΔ, οι πίνακες μοριοδότησης όσων επιλέχθηκαν ως προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και τα τέκνα τους, άτομα με αναπηρία από 50% και άνω, όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση και τα τέκνα τους, ανάπηροι και τραυματίες πολέμου), για να...

Σχολιάστε