Δεκάδες προκηρύξεις για προσλήψεις σε δήμους, Πανεπιστήμια αλλά και γενικότερα δημόσιους οργανισμούς «τρέχουν» αυτή την περίοδο.

dimosio

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν δουν περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλουν αιτήσεις στους σχετικούς συνδέσμους.

ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 1Α/2015): Πλήρωση 12 θέσεων στην ΕθνικήΑρχή Συντονισμού Πτήσεων

Γνωστοποιείται ότι η Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (Ε.Α.Σ.Π.) εξέδωσε την υπ’ αριθ.
1Α/2015 Προκήρυξη για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Α.Σ.Π.
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

 • Μία (1) ΠΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) 101
 • Τρεις (3) ΠΕ ή ΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 103
 • Μία (1) ΔΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 302
 • Δύο (2) ΠΕ ή ΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 104
 • Μία (1) ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) 102
 • Δύο (2) ΠΕ ή ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 105
 • Μία (1) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 201
 • Μία (1) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ (ΟΔΗΓΟΣ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ) 301

Η Προκήρυξη έχει καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (1Α/2015 Προκήρυξη
Ε.Α.Σ.Π.) και στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (www.hsca.gr ).
Το ΑΣΕΠ θα αναλάβει την ευθύνη της διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι
υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π.
αποκλειστικά μέσω του δικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται
στο Παράρτημα Ζ΄ της Προκήρυξης.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει
στις 18 Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 29 Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα.

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της
υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα
απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την 3η Ιουλίου 2015,
ημέρα Παρασκευή, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ

Αίτηση για την Προκήρυξη 1Α/2015

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ/ΤΕ ή ΔΕ
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

Δήμος Αθηναίων: Πρόσληψη 140 ατόμων

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου,

 • εκατόν σαράντα (140) ατόμων για το χρονικό διάστημα από 24-06-2015
  έως 16-08-2015 για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου
  Αθηναίων (της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας) που εδρεύουν στον Αγ. Ανδρέα
  Νέας Μάκρης Αττικής.
 • ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ Ειδικοτήτων (Παιδιάτρου ή Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή Ορθοπεδικής) Εν
  ελλείψει αυτών, ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ (Οποιασδήποτε ειδικότητας) Εν ελλείψει αυτών, ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ
  (Άνευ ειδικότητας) 4
 • ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ Εν ελλείψει αυτών, TΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ Ενελλείψει αυτών, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ 4
 • ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ – ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΕΣ (οποιασδήποτε ειδικότητας) 4
 • ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ – ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΕΣ (οποιασδήποτε ειδικότητας με άδεια ναυαγοσώστη) 1
 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
 • ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ-ΣΤΡΙΕΣ 2
 • ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4
 • YE ΕΡΓΑΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ (γενικών καθηκόντων) 120

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος Όροφος, (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.52.77.450 Γιαννέλης, 210.52.77.452 Γιαννίκου, 210.52.77.480 Κοτελίδας, 210.52.77.482 Ρίζος & 210.52.77.484 Μούτσελος).

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dimosio.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dimosio-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Δεκάδες προκηρύξεις για προσλήψεις σε δήμους, Πανεπιστήμια αλλά και γενικότερα δημόσιους οργανισμούς «τρέχουν» αυτή την περίοδο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν δουν περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλουν αιτήσεις στους σχετικούς συνδέσμους. ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 1Α/2015): Πλήρωση 12 θέσεων στην ΕθνικήΑρχή Συντονισμού Πτήσεων Γνωστοποιείται ότι η Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (Ε.Α.Σ.Π.) εξέδωσε την υπ’ αριθ. 1Α/2015 Προκήρυξη...

Σχολιάστε