Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2014 (ΦΕΚ 18/16-12-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας είκοσι οκτώ (28) εκ των προκηρυχθείσων τριάντα (30) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.

ΕΛΣΤΑΤ

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο μοναδικό κώδικα ο οποίος αναγράφεται στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/Δημόσιος-τομέας06-1024x683.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/Δημόσιος-τομέας06-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΑΣΕΠ,Μόνιμης απασχόλησης,Προκήρυξη
Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2014 (ΦΕΚ 18/16-12-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας είκοσι οκτώ (28) εκ των προκηρυχθείσων τριάντα (30) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο...

Σχολιάστε