Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2Κ/2015 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3/14-5-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου Π.Ε. Εφοριακών, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, υποβλήθηκαν συνολικά 5.677 αιτήσεις.

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 5.691 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

  • ΠΕ Εφοριακών με Πτυχίο Οικονομικών 4.295
  • ΠΕ Εφοριακών με Πτυχίο Νομικής 1.396

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Γενική-Γραμματεία-Δημοσίων-Εσόδων.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Γενική-Γραμματεία-Δημοσίων-Εσόδων-300x262.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΑΣΕΠ,Μόνιμης απασχόλησης,Προκήρυξη
Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2Κ/2015 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3/14-5-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου Π.Ε. Εφοριακών, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, υποβλήθηκαν συνολικά 5.677 αιτήσεις. Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις...

Σχολιάστε