Από τις 5 Σεπτεμβρίου 2016 και μετά, οι καταβολές για τις ασφαλιστικές εισφορές από τους εργοδότες θα γίνετε μόνο μέσω τραπέζης.

ergasiaka10

Όπως τονίζεται σε έγγραφο του ΙΚΑ, η διαδικασία θα πραγματοποιείται με χρήση ενός μοναδικού 30ψήφιου κωδικού, που θα λάβει κάθε εργοδότης, που ονομάζεται Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.). Σημειώνεται ότι ο κωδικός Τ.Π.Τ.Ε. θα αποδίδεται άπαξ και δεν θα μεταβάλλεται.

Οι απογεγραμμένοι εργοδότες του ΙΚΑ μπορούν να ενημερωθούν για την Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) που τους αποδόθηκε μέσω του λογαριασμού χρήστη που διατηρούν στο διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α.. Επίσης οι εργοδότες κατά την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και μετά την ολοκλήρωση της, με το αποδεικτικό παραλαβής θα ενημερώνονται για τον κωδικό (Τ.Π.Τ.Ε.), ο οποίος τους έχει αποδοθεί και με τον οποίο πρέπει να καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Για τους εργοδότες που θα απογραφούν (κοινές επιχ/σεις και οικοδομοτεχνικά έργα) από την ημερομηνία εφαρμογής (05/09/2016) και μετά η Τ.Π.Τ.Ε θα τους αποδίδεται και θα γνωστοποιείται με το έντυπο απόδοσης του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) ή (Α.Μ.Ο.Ε.).

Η διοίκηση του ΙΚΑ τονίζει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα από 05/09/2016, θα δέχονται ταμειακές συναλλαγές για καταβολή τρεχουσών εισφορών Κοινών Επιχειρήσεων ή Οικοδομοτεχνικών Έργων μόνο μέσω του εν λόγω 30ψήφιου κωδικού (Τ.Π.Τ.Ε.) ανεξαρτήτως μισθολογικής περιόδου εισφορών.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/03/ergasiaka10.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/03/ergasiaka10-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΑσφάλιση,ΙΚΑ
Από τις 5 Σεπτεμβρίου 2016 και μετά, οι καταβολές για τις ασφαλιστικές εισφορές από τους εργοδότες θα γίνετε μόνο μέσω τραπέζης. Όπως τονίζεται σε έγγραφο του ΙΚΑ, η διαδικασία θα πραγματοποιείται με χρήση ενός μοναδικού 30ψήφιου κωδικού, που θα λάβει κάθε εργοδότης, που ονομάζεται Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.). Σημειώνεται...
Summary
Article Name
Ασφαλιστικές εισφορές μέσω τραπέζης

Σχολιάστε