Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, επιθυμεί να προσλάβει με έδρα στο ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ

ΒΟΗΘΟ Δ/ΝΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Code: ASHR)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο AEI / ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στην Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη στον Ξενοδοχειακό κλάδο
 • Άριστη γνώση Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας
 • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Επιθυμητή γνώση προγράμματος μισθοδοσίας SOFT1
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Υπευθυνότητα, τιμιότητα, εχεμύθεια
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπ’ όψη τμήματος προσωπικού στο hr@techol.gr

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/03/psoslipsis2.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/03/psoslipsis2-300x300.jpgpsaxnodouleiaΙδιωτικός τομέαςΑγορά Εργασίας,Θέσεις Εργασίας
Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, επιθυμεί να προσλάβει με έδρα στο ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΟΗΘΟ Δ/ΝΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Code: ASHR) Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο AEI / ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης Μεταπτυχιακός τίτλος στην Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη στον Ξενοδοχειακό κλάδο Άριστη γνώση Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας Άριστη...
Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star

Σχολιάστε