Στατιστικούς ανταποκριτές για τη διενέργεια της ετήσιας γεωργικής έρευνας αναζητά η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι γεωπόνοι (ΠΕ ή ΤΕ), ηλικίας 22-69 ετών, οι οποίοι θα συλλέξουν στατιστικά στοιχεία από διοικητικές πηγές (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ/νση Αλιείας, Δ/νση Κτηνιατρικής, Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων κ.λπ.)

Δημόσιος-τομέας06

και από όποια άλλη πηγή τα διαθέτει. Οι ανάγκες της έρευνας απαιτούν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και δυνατότητα μετακίνησης εντός της δημοτικής ενότητας για τη συγκέντρωση των πληροφοριών. Απαραίτητες είναι και οι επισκέψεις για προσωπική συνέντευξη με παραγωγούς γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Οι στατιστικοί ανταποκριτές θα λάβουν μέρος σε μη αμειβόμενα, υποχρεωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα πραγματοποιούνται στις έδρες των νομών για την εκπαίδευση και κατάρτισή τους όσον αφορά τον τρόπο συλλογής, συμπλήρωσης και ελέγχου των ερωτηματολογίων της έρευνας.

Η αμοιβή για κάθε ερωτηματολόγιο μπορεί να αναπροσαρμόζεται από την ΕΛΣΤΑΤ πριν από την έναρξη λειτουργίας τού εκάστοτε ισχύοντος μητρώου, ενώ η καταβολή της αμοιβής των στατιστικών ανταποκριτών γίνεται μετά την ολοκλήρωση, την παράδοση και τον έλεγχο της εργασίας που τους έχει ανατεθεί.

Υποβολή αιτήσεων
Η ηλεκτρονική αίτηση των υποψήφιων γεωπόνων, ώστε να εγγραφούν στο νέο πιλοτικό Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών (οκτάμηνης ισχύος) υποβάλλεται από τις 30 Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.statistics.gr, στην πρώτη σελίδα του Portal, στην ένδειξη «Στατιστικοί Ανταποκριτές ΕΛΣΤΑΤ». Οι ανταποκριτές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε προηγούμενα Μητρώα Στατιστικών Ανταποκριτών θα πρέπει να υποβάλουν νέα Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 1352050, 213 1352457, ή 213 1352049.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/Δημόσιος-τομέας06-1024x683.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/Δημόσιος-τομέας06-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Στατιστικούς ανταποκριτές για τη διενέργεια της ετήσιας γεωργικής έρευνας αναζητά η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι γεωπόνοι (ΠΕ ή ΤΕ), ηλικίας 22-69 ετών, οι οποίοι θα συλλέξουν στατιστικά στοιχεία από διοικητικές πηγές (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ/νση Αλιείας, Δ/νση Κτηνιατρικής, Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων κ.λπ.) και...

Σχολιάστε