Γιατρούς με μισθό που ξεκινά από 9.124,87 ευρώ τον μήνα προσλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να υπηρετήσουν στα γραφεία της στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο και στην Ισπρα. Οσοι προσληφθούν θα εκτελούν τα απαιτούμενα επαγγελματικά καθήκοντα του ιατρού-συμβούλου του οργάνου, δηλαδή:

ευρωπαική επιτροπή

  • εξετάσεις και συμβουλές σχετικές με την υγεία στην εργασία,
  • διοικητικές ιατρικές γνωματεύσεις,
  • ιατρικό έλεγχο των απουσιών λόγω ασθένειας,
  • επείγοντα ιατρικά περιστατικά (μόνο για την Ισπρα),
  •  εκστρατείες για την προαγωγή της υγείας,
  • ακτινοπροστασία (μόνο για το Λουξεμβούργο και την Iσπρα),
  • συμμετοχή στις εργασίες διαφόρων φόρουμ,
  • διατήρηση των επαφών με τους εξωτερικούς ιατρούς και/ή νοσοκομεία στους τομείς της ειδικότητάς τους και
  • διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων και διαδικασιών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τεσσάρων ετών, πιστοποιούμενες από πτυχίο ιατρικής, να διαθέτουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας που λαμβάνεται μετά το πτυχίο, να έχουν τουλάχιστον 12ετή εμπειρία και να γνωρίζουν καλά (επίπεδο B2) μία από τις κύριες γλώσσες (Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική).

Ειδικά για τις 10 θέσεις που προκηρύσσονται στις Βρυξέλλες, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία στη γενική ιατρική, ή στην παθολογία, ή στην εργονομία, ή στον ιατρικό έλεγχο των απουσιών λόγω ασθενείας, ή στη δημόσια υγεία ή στην ψυχιατρική. Για τις άλλες 10 θέσεις στο Λουξεμβούργο και την Ισπρα ζητείται επαγγελματική εμπειρία σε όλα τα προηγούμενα και επιπλέον στην επείγουσα ιατρική (μόνο για την Ισπρα), ή στην ακτινοπροστασία.

Αιτήσεις
Ο διαγωνισμός των ιατρών (EPSO/AD/309/15) περιλαμβάνει δύο επιλογές. Οι υποψήφιοι μπορούν να εγγραφούν μόνο σε μία από αυτές. Η επιλογή της προτίμησής τους πρέπει να γίνει κατά την ηλεκτρονική εγγραφή και δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της αίτησης υποψηφιότητάς τους με ηλεκτρονικό μέσο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu έως τις 7 Ιουλίου, στις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ευρωπαική_επιτροπή.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ευρωπαική_επιτροπή-300x300.jpgpsaxnodouleiaΘέσεις ΕξωτερικούΠροκήρυξη,Προσλήψεις
Γιατρούς με μισθό που ξεκινά από 9.124,87 ευρώ τον μήνα προσλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να υπηρετήσουν στα γραφεία της στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο και στην Ισπρα. Οσοι προσληφθούν θα εκτελούν τα απαιτούμενα επαγγελματικά καθήκοντα του ιατρού-συμβούλου του οργάνου, δηλαδή: εξετάσεις και...

Σχολιάστε