Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών -3- μηνών, συνολικά είκοσι (20) ατόμων, με σκοπό την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας ακάλυπτων χώρων του Δήμου, την παροχή βοήθειας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κενά οικόπεδα του Δήμου καθώς και σε περιοχές του Νομού Αττικής εφόσον χρειαστεί, συνολικής χρονικής διάρκειας τριών -3- μηνών.

Δήμος Αγίου Δημητρίου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 12/06/2015 και τελειώνει τη Δευτέρα 22/6/2015. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Γραφείο Προσωπικού (3ος όροφος), Αγίου Δημητρίου 55 Τ.Κ 173 43 Άγιος Δημήτριος Αττικής.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων

  • στην υπηρεσία μας και
  • στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.dad.gr).

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμος-Αγίου-Δημητρίου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμος-Αγίου-Δημητρίου-300x288.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών -3- μηνών, συνολικά είκοσι (20) ατόμων, με σκοπό την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας ακάλυπτων χώρων του Δήμου, την παροχή βοήθειας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κενά οικόπεδα του Δήμου καθώς και...

Σχολιάστε