Ανακοίνωση για την πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα πέντε (5) τεχνιτών κηπουρών (ΔΕ) και τριών (3) εργατών κήπων (ΥΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Πυρασφάλειας -Πυροπροστασίας.

Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας

Α) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΙ:

Προτάσσονται σε κάθε περίπτωση όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο Μέσης εκπαίδευσης και σε περίπτωση μη εύρεσης υποψηφίων με τον απαιτούμενο τίτλο γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι με σχετική εμπειρία στο αντικείμενο ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη γνώση του αντικειμένου (βεβαιώσεις εργοδοτών, ένσημα ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα). ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ: Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Β) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τρία (3) μήνες.

Γ) ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.

2) Να μην έχουν κώλυμα κατά άρθρο 16 του Ν. 3584/07 και κατά άρθρο 12 παρ. 22 του Ν. 4071/12. 3 )

Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200 (Γραφείο Προσωπικού) από την Παρασκευή 12-06-2015 έως και την Τρίτη 16-06-201 5 και κατά τις ώρες 08:30π.μ – 15:00μ.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2074641

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμος-Κερατσινίου-Δραπετσώνας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμος-Κερατσινίου-Δραπετσώνας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα πέντε (5) τεχνιτών κηπουρών (ΔΕ) και τριών (3) εργατών κήπων (ΥΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Πυρασφάλειας -Πυροπροστασίας. Α) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΙ: Προτάσσονται σε κάθε περίπτωση όσοι κατέχουν...

Σχολιάστε