Χωρίς την έκδοση τιμολογίου θα μπορούν να πληρώνονται αγρότες τις κοινοτικές επιδοτήσεις για συγκεκριμένα Μέτρα ενίσχυσης, όπως η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τα δασοκομικά, τα συστήματα ποιότητας, τα παλιά ΟΠΑΑΧ και τα Leader, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται ότι δεν απαιτείται τιμολόγιο είσπραξης επιδοτήσεων ή τιμολόγιο του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ αφού αντικαθίσταται από το κάτωθι παραστατικά:

Για την είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και λοιπών συναφών εσόδων, δεν προβλέπεται ή έκδοση τιμολογίου από την Οδηγία 2006/112/ΕΕ.

Η συναλλαγή δύναται να τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό ή η τράπεζα που το καταβάλλει (π.χ. απόφαση επιχορήγησης, βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τα στοιχεία του δικαιούχου, το ποσό, την ημερομηνία ή άλλο ανάλογο στοιχείο).

Τα μέτρα που αφορά η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τα εξής:

• «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007- 2013 του Μέτρου 123Α με αρ. πρωτ.101267/10-07-2014

• «Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013 του Μέτρου 123Β με αρ. πρωτ. 98993/04-07-2014

• «Ενημέρωση – προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων» του ΠΑΑ 2007- 2013 του Μέτρου 133 με αρ. πρωτ. 101137/16-09-2013

• «Των καθεστώτων ενισχύσεων του Άξονα 3» του ΠΑΑ 2007- 2013 των Μέτρων 311- 312- 313 με αρ. πρωτ. 97887/01-07-2014

• «Των καθεστώτων ενισχύσεων του Άξονα 4» του ΠΑΑ 2007-2013 του Μέτρου 431 με αρ. πρωτ. 76636/10- 07-2012.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/ΟΠΕΚΕΠΕ1.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/ΟΠΕΚΕΠΕ1-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΕιδική ενίσχυση,Επιδόματα,ΟΠΕΚΕΠΕ
Χωρίς την έκδοση τιμολογίου θα μπορούν να πληρώνονται αγρότες τις κοινοτικές επιδοτήσεις για συγκεκριμένα Μέτρα ενίσχυσης, όπως η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τα δασοκομικά, τα συστήματα ποιότητας, τα παλιά ΟΠΑΑΧ και τα Leader, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται ότι δεν απαιτείται τιμολόγιο είσπραξης επιδοτήσεων ή...

Σχολιάστε