Διοικητικούς υπαλλήλους αναζητά η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για τη στελέχωση των ευρωπαϊκών θεσμών. Οι 149 θέσεις αφορούν πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με προσανατολισμό στην καριέρα μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο, υψηλών απαιτήσεων περιβάλλον.

Θέσεις Εξωτερικού 03

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, το οποίο θα πρέπει να έχουν λάβει το αργότερο έως τον Ιούλιο 2015, να είναι Ευρωπαίοι πολίτες, να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και να έχουν ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

Προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν είναι, επίσης, το υψηλό γνωστικό επίπεδο, οι οργανωτικές και διαπροσωπικές επικοι- νωνιακές δεξιότητες.

Η ειδικότητα του Γενικού Διαχειριστή (Administrator Generalist) προσφέρει ευρεία γκάμα προκλήσεων από τη χάραξη πολιτικής για την ανάπτυξη, την παραγωγή έργου και τη διαχείριση πόρων. Οι επιτυχόντες θα εργάζονται στις Βρυξέλλες ή το Λουξεμβούργο με ενδεικτικό μηνιαίο μισθό της τάξης των 4.384 ευρώ για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 21 Απριλίου 2015 στις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα της EPSO,

Αιτήσεις έως 9 Απριλίου για 26 πτυχιούχους νομικούς

Διοικητικό προσωπικό με εξειδίκευση στη νομική έρευνα θα καλύψει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι υποψήφιοι για τις 26 θέσεις θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι νομικών σχολών με πιστοποιημένη γνώση του βουλγαρικού, κροατικού, γερμανικού, ιρλανδικού, λιθουανικού και σλοβακικού δικαίου, και θα στελεχώσουν τη Διεύθυνση Ερευνας και Τεκμηρίωσης του Δικαστηρίου με έδρα το Λουξεμβούργο.

Για την αρχική βαθμίδα (entry grade-AD5) οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου τουλάχιστον τριετούς διάρκειας, ενώ για τις ανώτερες θέσεις (senior-AD7) απαιτούνται πτυχίο πανεπιστημίου τετραετούς φοίτησης και επαγγελματική εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον έξι ετών.

Προσόντα
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Ευρωπαίοι πολίτες, να έχουν πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 και καλή γνώση των γλωσσών που ορίζονται από τον διαγωνισμό (βουλγαρικά, γερμανικά, κροατικά, αγγλικά/ιρλανδικά, λιθουανικά και σλοβακικά).

Το προσωπικό θα απασχοληθεί με συμβάσεις αορίστου χρόνου και θα αναλάβει τα εξής καθήκοντα: τη διενέργεια προκαταρ- κτικής ανάλυσης των υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου, την έρευνα σε ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, τη συστηματική ανάλυση των αποφάσεων του Δικαστηρίου και την ανάπτυξη ερευνητικών εργαλείων και εργαλείων για τη διάδοση των εθνικών και του κοινοτικού δικαίου. Οι απολαβές των επιτυχόντων θα κυμαίνονται από 4.384 ευρώ για την κατώτερη βαθμίδα έως 5.613 ευρώ για την ανώτερη βαθμίδα μηνιαίως για εργασία διάρκειας 40 ωρών την εβδομάδα.

Η ΕΕ προσφέρει στο νέο προσωπικό υποστήριξη για την εγκατάστασή του, αλλά και ολοκληρωμένο «πακέτο» αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων και της υγειονομικής ασφάλισης. Βιογραφικά σημειώματα αποστέλλονται έως τις 9 Απριλίου 2015 στις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών). Περισσότερες πληροφορίες και ηλεκτρονική υποβολή βιογραφικών στην ιστοσελίδα http://europa.eu

80 υπάλληλοι στον τομέα ελέγχου

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα 80 επιτυχόντων υποψηφίων, από τον οποίο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο Λουξεμβούργο, κυρίως το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους».

Οι ελεγκτές είναι υπεύθυνοι για δημοσιονομικούς ελέγχους, ελέγχους απόδοσης και εσωτερικούς ελέγχους. Επίσης παρέχουν υπηρεσίες εξακρίβωσης και παροχής συμβουλών σε όλους τους επιχειρησιακούς τομείς της ΕΕ και στο πλαίσιο αυτό μπορούν να δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Η φύση των καθηκόντων τους απαιτεί ευρύ φάσμα γνώσεων σε τομείς όπως το δίκαιο, η λογιστική, η δημόσια διοίκηση, τα δημόσια οικονομικά και η οικονομία, η διαχείριση έργων σε διαφόρους τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ, η πληροφορική, οι τεχνικές ελέγχου και αξιολόγησης.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα κληθούν να λάβουν μέρος σε μια σειρά δοκιμασιών πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή, σε ένα από τα διαπιστευμένα κέντρα της EPSO.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο της EPSO,

Προϊστάμενοι διοίκησης

Προϊσταμένους διοίκησης στις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες αναζητά η Κομισιόν μέσω της EPSO (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού). Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 9 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 12 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και τις αιτήσεις στον δικτυακό τόπο http://europa.eu

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/Θέσεις-Εξωτερικού-031.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/Θέσεις-Εξωτερικού-031-300x300.jpgpsaxnodouleiaΘέσεις ΕξωτερικούΑγορά Εργασίας,Προσλήψεις
Διοικητικούς υπαλλήλους αναζητά η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για τη στελέχωση των ευρωπαϊκών θεσμών. Οι 149 θέσεις αφορούν πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με προσανατολισμό στην καριέρα μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο, υψηλών απαιτήσεων περιβάλλον. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου τουλάχιστον τριετούς φοίτησης, το οποίο θα πρέπει...

Σχολιάστε