Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων από τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσλάβει «διοικητικούς υπαλλήλους» και «βοηθούς διοικητικούς υπαλλήλους» για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Η ανακοίνωση που δημοσιευσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού , αφορά δύο διαφορετικούς διαγωνισμούς με πολλούς τομείς ο καθένας.

ευρωπαική επιτροπή

Οι θέσεις είναι:

  • Επιμελητής (AD 7): 20 θεσεις
  • Εκπαιδευτής μουσείου (AD 7): 15 θεσεις
  • Συντηρητής (υπεύθυνος συντήρησης και συλλογής) (AD 7): 5 θεσεις
  • Βοηθός επιμελητή (AST 3): 10 θεσεις
  • Βοηθός υπευθύνου συντήρησης και συλλογής (AST 3): 5 θεσεις

Καθηκοντα

Οι επιμελητές θα είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των εκθέσεων του μουσείου, ιδίως για τις προσωρινές και περιοδεύουσες εκθέσεις, τον εκσυγχρονισμό της μόνιμης έκθεσης, την αναζήτηση θέματος και αντικειμένων, τον εμπλουτισμό της μουσειακής συλλογής και τη σύνταξη σχετικών κειμένων προς δημοσίευση. Επίσης, θα αντιπροσωπεύουν το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας (ΣΕΙ) σε εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Οι βοηθοί του επιμελητή θα βοηθούν τον (τους) επιμελητή(-ές) σε ορισμένα από τα προαναφερθέντα καθήκοντα.

Οι εκπαιδευτές μουσείου θα είναι αρμόδιοι για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της στρατηγικής μάθησης και των προγραμμάτων που σχετίζονται με τις εκθέσεις. Θα είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση ποικίλων ελκυστικών σεμιναρίων κατάρτισης για όλες τις ομάδες στόχου. Θα έχουν επίσης επαφές με σχολεία και θα οργανώνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Οι συντηρητές θα είναι υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη της συλλογής του ΣΕΙ και των δανεισμένων αντικειμένων. Θα εποπτεύουν τους χώρους αποθήκευσης και εκθέσεων, θα τηρούν αρχεία, θα εξετάζουν την κατάσταση των αντικειμένων, και θα προτείνουν μέτρα διατήρησης και αποκατάστασης και θα εκτιμούν το κόστος τους. Θα ελέγχουν επίσης τις συμβάσεις με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Οι βοηθοί συντηρητή θα βοηθούν τον (τους) συντηρητή(-ές) σε ορισμένα από τα καθήκοντα που έχουν σχέση με τη διαφύλαξη της προαναφερθείσας συλλογής.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ευρωπαική_επιτροπή.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ευρωπαική_επιτροπή-300x300.jpgpsaxnodouleiaΘέσεις ΕξωτερικούΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων από τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσλάβει «διοικητικούς υπαλλήλους» και «βοηθούς διοικητικούς υπαλλήλους» για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Η ανακοίνωση που δημοσιευσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού , αφορά δύο διαφορετικούς διαγωνισμούς...

Σχολιάστε