‘’Δωρεάν Εργαστήριο Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης’’ Ημερήσιο εργαστήριο επιχειρηματικής εκπαίδευσης με θέμα «Οργάνωση και Διοίκηση – Αξιολόγηση Αποδοτικότητας και Συστήματα Ανταμοιβής», το οποίο απευθύνεται σε καθιερωμένους επιχειρηματίες, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30.11.2015 στις 10:00 – 16:00.

Το εργαστήριο θα είναι διάρκειας 6 ωρών και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστήριξης, Ιερά Οδός 84 Τ.Κ. 104 47, Αθήνα. Φορέας υλοποίησης της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης» είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), το οποίο υλοποιεί προγράμματα που αφορούν στην καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας, την επιχειρηματική εκπαίδευση, την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την υποστήριξη στη δημιουργία επιχειρήσεων.

Τα εργαστήρια επιχειρηματικής εκπαίδευσης πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης», Υποέργο 7 με τίτλο ‘’Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας σε ζητήματα κοινωνικής οικονομίας, αναπτυξιακής αξιοποίησης του πολιτισμού και του αστικού περιβάλλοντος’’.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 210.34.75.712 και 210.34.75.542 ή να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες http://inedivim.gr , http://www.plato-academy.gr.

Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται τηλεφωνικώς: 210.34.75.712 & 210.34.75.542.

ΓΙΑ ΤΟ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ «Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους στο Πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 – 2013».

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Πρόγραμμα-εργασίας-εως-29-ετών.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Πρόγραμμα-εργασίας-εως-29-ετών-300x300.jpgpsaxnodouleiaΣεμινάριαΔωρεάν Μαθήματα,Δωρεάν Παροχές
‘’Δωρεάν Εργαστήριο Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης’’ Ημερήσιο εργαστήριο επιχειρηματικής εκπαίδευσης με θέμα «Οργάνωση και Διοίκηση - Αξιολόγηση Αποδοτικότητας και Συστήματα Ανταμοιβής», το οποίο απευθύνεται σε καθιερωμένους επιχειρηματίες, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30.11.2015 στις 10:00 – 16:00. Το εργαστήριο θα είναι διάρκειας 6 ωρών και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστήριξης,...

Σχολιάστε