Η διασφάλιση της ισότητας στην απασχόληση των ευπαθών ομάδων σε περίοδο οικονομικής ύφεσης είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς χιλιάδες συνάνθρωποί μας βιώνουν με τον χειρότερο τρόπο τον αποκλεισμό.

Δωρεάν Εργαστήριο

Η Εκπαιδευτική-Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ (πρώην ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ) διοργανώνει Θεματικό Εργαστήριο με το εξής αντικείμενο: «Καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση ευπαθών ομάδων- Ευκαιρίες και κίνητρα για την απασχόληση τους», στο πλαίσιο της Εργοδοτικής Συμβουλευτικής της Πράξης «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες Δήμου Ηρακλείου, που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

Το Θεματικό Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 και ώρα 5.30μμ στην αίθουσα της Ένωσης Ξενοδοχείων Νομού Ηρακλείου (Αθηνάς 18, Ηράκλειο). Εισηγήτρια θα είναι η δικηγόρος Σοφία Βαμβακίδου.

Το ενημερωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε εργοδότες ή εκπροσώπους επιχειρήσεων που θα μπορούσαν ν’ απασχολήσουν ωφελούμενους του προγράμματος, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα δοθεί σχετικό εγχειρίδιο.

Στις ευπαθείς ομάδες εντάσσονται οι μετανάστες, τα ΑμΕΑ, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, μακροχρόνια άνεργοι, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικοί, ανήλικοι παραβάτες, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, άστεγοι, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια κλπ.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013» στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ενσωμάτωση των αρχών της μη διάκρισης και προσβασιμότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στο βαθμό που διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας για όλες τις μειονεκτούσες ομάδες πληθυσμού με στόχο την πρόληψη της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού. Σ’ αυτό το πλαίσιο υλοποιούνται οι «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες» (ΤΟΠΕΚΟ).

Παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στη χώρα μας ως προς την αντιμετώπιση των διακρίσεων των ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας, στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης εξακολουθεί να υφίσταται αποκλεισμός ενός μεγάλου ποσοστού εν δυνάμει εργατικού δυναμικού. Οι θέσεις εργασίας είναι περιορισμένες και ο ανταγωνισμός εντονότερος. Αυτό δυσχεραίνει το έργο της ένταξης του ευάλωτου πληθυσμού στην εργασία. Ένα μεγάλο βήμα γίνεται με την υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν στις συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δωρεάν-Εργαστήριο.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δωρεάν-Εργαστήριο-300x300.jpgpsaxnodouleiaΣεμινάριαΔωρεάν Μαθήματα,Προγράμματα
Η διασφάλιση της ισότητας στην απασχόληση των ευπαθών ομάδων σε περίοδο οικονομικής ύφεσης είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς χιλιάδες συνάνθρωποί μας βιώνουν με τον χειρότερο τρόπο τον αποκλεισμό. Η Εκπαιδευτική-Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ (πρώην ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ) διοργανώνει Θεματικό Εργαστήριο με το εξής αντικείμενο: «Καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση ευπαθών ομάδων- Ευκαιρίες και...

Σχολιάστε