Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο 2016, σε φοιτητές-τριες του Α.Π.Θ. το μάθημα «Επιστημονικά κείμενα και ορολογία στα πεδία της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας των Παιδαγωγικών Επιστημών και της Μεθοδολογίας της έρευνας στις επιστήμες αυτές» στη γερμανική γλώσσα.

ΑΠΘ

Περιγραφή μαθήματος
Στα πλαίσια των συναντήσεων οι φοιτητές-τριες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με κείμενα και ορολογία σχετικά με την εκμάθηση Πρώτης, Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας, αλλά και με σχετικά κείμενα από τις Παιδαγωγικές Επιστήμες. Θα δοθεί και έμφαση στην κατανόηση κειμένων και ορολογίας σχετικά με τη Μεθοδολογία της Έρευνας.
Πληροφορίες για το μάθημα

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες της Φιλοσοφικής Σχολής και της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Προσφέρεται στο εαρινό εξάμηνο 2016 και θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες) κατά το διάστημα 22/2 – 27/5/2016, Δευτέρα 19:00-21:15 στο «Γλωσσικό Εργαστήρι» του Κ.Δ.Ξ.Γ. ισόγειο κτιρίου Νομικής Σχολής από το διδάσκοντα Δρ. Γεώργιο Αγοραστό.

Το διδακτικό υλικό θα αναρτάται και σε ηλεκτρονική μορφή με τη μέθοδο της Ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο https://elearning.auth.gr
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι η γνώση της γερμανικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β1.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη και ανελλιπής (τουλάχιστον το 80% των συνολικών ωρών παρακολούθησης). Θα αποδοθούν 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Όσοι φοιτητές-τριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση.
Θα επιλεγούν 30 φοιτητές με σειρά προτεραιότητας.
– Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 16 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:00 μ.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές.

Θα ειδοποιηθείτε ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή σας την Πέμπτη 18/2/2016.
Όσοι/ες επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν στο διδάσκοντα την πρώτη μέρα του προγράμματος αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΑΠΘ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΑΠΘ-300x277.jpgpsaxnodouleiaΣεμινάριαΔωρεάν Μαθήματα,Δωρεάν Παροχές,Προγράμματα
Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο 2016, σε φοιτητές-τριες του Α.Π.Θ. το μάθημα «Επιστημονικά κείμενα και ορολογία στα πεδία της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας των Παιδαγωγικών Επιστημών και της Μεθοδολογίας της έρευνας στις επιστήμες αυτές» στη γερμανική γλώσσα. Περιγραφή μαθήματος Στα πλαίσια...

Σχολιάστε