Οι ειδικότητες των υπαλλήλων ΟΤΑ που δικαιούνται το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας αλλά και το ύψος της αποζημιώσεις αποτυπώνονται στο άρθρο 37 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών.

δημόσιο

Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 15 του Ν. 4024/11 χορηγείται με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έως 31-12-2017.

Το ποσό του επιδόματος για τους ανωτέρω υπαλλήλους ορίζεται, ανά κατηγορία, ως εξής :

α) Κατηγορία Α΄ σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ, μηνιαίως

β) Κατηγορία Β΄ σε εβδομήντα (70) ευρώ, μηνιαίως

γ) Κατηγορία Γ΄ σε τριάντα πέντε (35) ευρώ, μηνιαίως.

Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβάνονται το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, σε συνεργεία απολύμανσης, οι απολυμαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού και οι νοσηλευτές και νοσοκόμοι.
Στην κατηγορία Β΄ περιλαμβάνονται οι ηλεκτροσυγκολλητές, οι εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, οι μηχανοτεχνίτες, οι ηλεκτροτεχνίτες, οι βαφείς και φανοποιοί .

Στην κατηγορία Γ΄ περιλαμβάνονται οι εργάτες των δημοτικών σφαγείων και οι εργάτες καθαριότητας των δημοτικών νεκροταφείων.

Να σημειωθεί ότι το επίδομα δεν καταβάλλεται στο διοικητικό προσωπικό των φορέων.

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος είναι ότι  οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του.

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/σύνταξη.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/σύνταξη-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔημόσιο,Ειδική ενίσχυση
Οι ειδικότητες των υπαλλήλων ΟΤΑ που δικαιούνται το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας αλλά και το ύψος της αποζημιώσεις αποτυπώνονται στο άρθρο 37 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών. Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 15 του Ν. 4024/11 χορηγείται με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή...
Summary
Article Name
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Σχολιάστε