Την έγκριση του επιδόματος λουτροθεραπείας και αεροθεραπείας για το έτος 2016 κάνει γνωστή με απόφαση της η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ.

ΕΥΔΑΠ

1. Την χορήγηση του βοηθήματος λουτροθεραπείας ή αεροθεραπείας για το έτος 2016 στους ασφαλισμένους στην υγειονομική περίθαλψη της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. που πάσχουν από τις ασθένειες που καθορίζονται στο υπ’αριθ. 92/13.3.2014 σημείωμα της Υπηρεσίας Ιατρικής Υγειονομικής Περίθαλψης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και στην υπ’αριθ. 18608/3.4.2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
2. Την ανά διετία εξέταση από την Ειδική Ιατρική Επιτροπή του άρθρου 17 του Κανονισμού Υγειονομικής Περίθαλψης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. των συνταξιούχων ασφαλισμένων άνω των εξήντα (60) ετών, σύμφωνα με την υπ’αριθ. 17676/25.4.2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

3. Τον καθορισμό ανωτάτου ορίου λούσεων έως δεκαπέντε (15) λούσεις για κάθε δικαιούχο, κατά τη διάρκεια της λουτρικής περιόδου (1.6.2016 έως 31.10.2016) και οι οποίες πρέπει να συμπίπτουν με το διάστημα παραμονής στις αναγνωρισμένες από το Κράτος λουτροπόλεις.

4. Τον καθορισμό των ποσών, ως βοήθημα λουτροθεραπείας, για λούσεις σε εγκεκριμένες λουτροπόλεις για το έτος 2016, ως ακολούθως:
α. Ποσό 350.00 € κατ’ανώτατο όοιο σε ισυστική πηνή υε διανυκτέρευση:

Ημερήσιο επίδομα διαμονής Έξοδα λούσεων ημερήσια Έξοδα μετάβασης και επιστροφής Σύνολο
15 Χ 17,00 € = 255,00 € 15 Χ 5,00 € = 75,00 € 2 Χ 10,00 € = 20.00 €
■ 350,00 €

β. Ποσό 150.00 € κατ’ανώτατο όριο διανυκτέρευση:

Έξοδα λούσεων ημερήσια Έξοδα μετάβασης και επιστροφής Σύνολο

15 Χ 5,00 € 15 Χ 5,00 € = 75,00 € = 75.00 € – 150,00 €

5. Τον καθορισμό του ποσού των 200,00 € ως βοήθημα αεροθεραπείας, το οποίο θα καταβάλλεται σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 16, παρ.2 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Φ.Ε.Κ. 3054/Β/18.11.2012).

Εξουσιοδοτεί το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κ. Ιωάννη Μπενίση, για τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 17 του Κανονισμού Υγειονομικής Περίθαλψης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η οποία θα αποτελείται από τρεις (3) ιατρούς της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. αναλόγων ειδικοτήτων και ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων ή συνταξιούχων της Εταιρείας.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΕΥΔΑΠ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΕΥΔΑΠ-300x281.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔωρεάν Παροχές,Ειδική ενίσχυση,Προγράμματα
Την έγκριση του επιδόματος λουτροθεραπείας και αεροθεραπείας για το έτος 2016 κάνει γνωστή με απόφαση της η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ. 1. Την χορήγηση του βοηθήματος λουτροθεραπείας ή αεροθεραπείας για το έτος 2016 στους ασφαλισμένους στην υγειονομική περίθαλψη της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. που πάσχουν από τις ασθένειες που καθορίζονται στο υπ'αριθ. 92/13.3.2014...

Σχολιάστε