Την χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενισχύσεως σε επιπλέον κατηγορίες ανέργων ναυτικών, Λόγω Εορτών Πάσχα 2015 προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι αναπληρωτές Υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας

nautikoi

Σύμφωνα με την απόφαση Ναυτικοί μέλη πληρώματος πλοίων εταιρειών με τις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο έχει συνάψει σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας οι οποίοι απείχαν από την εργασία τους λόγω άσκησης, εντός τριμήνου από το χρόνο θέσης του δικαιώματος της επίσχεσης για ληξιπρόθεσμες αποδοχές εξαιτίας των οποίων δεν εκτελέστηκαν δρομολόγια των εν λόγω πλοίων (απαγόρευση απόπλου από την αρμόδια λιμενική αρχή) και που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς παροχής προστασίας λόγω μη εκπλήρωσης των περί μισθοτροφοδοσίας υποχρεώσεων του πλοιοκτήτη, κατά το χρόνο θέσεως σε ισχύ της απόφασης .

Επίσης δώρο θα λάβουν οι ναυτικοί που, κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ της απόφασης, απέχουν από την εργασία τους λόγω άσκησης του δικαιώματος της επίσχεσης για ληξιπρόθεσμες αποδοχές και παραμένουν ναυτολογημένοι σε Ε/Γ − Ο/Γ πλοία που έχουν διακόψει τους πλόες τους.

Σύμφωνα με την απόφαση για τις παραπάνω περιπτώσεις η Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καταρτίζει κατάσταση ναυτικών με βάση έγγραφα στοιχεία που τηρούνται σε αυτή ή/ και στις κατά τόπους αρμόδιες Λιμενικές Αρχές και οριστικοποιεί κατάλογο δικαιούχων, τον οποίο αποστέλλει στον Οίκο Ναύτου προς καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κατόπιν αιτήσεως.».

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για χρονικό διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών, στους δικαιούχους, με την προσέλευση τους στον Οίκο Ναύτου Πειραιά ή στις Λιμενικές Αρχές που έχουν ορισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την παροχή της προβλεπόμενης προστασίας

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/nautikoi.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/nautikoi-300x297.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΆνεργοι,Δώρο Πάσχα,Ειδική ενίσχυση,Επιδόματα
Την χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενισχύσεως σε επιπλέον κατηγορίες ανέργων ναυτικών, Λόγω Εορτών Πάσχα 2015 προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι αναπληρωτές Υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας Σύμφωνα με την απόφαση Ναυτικοί μέλη πληρώματος πλοίων εταιρειών με τις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο έχει συνάψει σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας οι οποίοι απείχαν...

Σχολιάστε