Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-25 του ΟΑΕΔ έτους 2015.

laek

Τα προγράμματα θα είναι διάρκειας 40 ωρών με τα εξής ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης:

  • Marketing Πωλήσεις
  • Μηχανογραφημένη Λογιστική
  • Υγιεινή & Ασφάλεια στον χώρο εργασίας
  • Εξειδίκευση Barista
  • Βασικές γνώσεις ορολογίας Ρωσικής γλώσσας για επιχειρήσεις.
  • Βασικές γνώσεις ορολογίας Αγγλικής γλώσσας για επιχειρήσεις
  • Διαχείριση Συγκρούσεων και Δύσκολων περιστατικών.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45%.

Επιδότηση Καταρτιζομένων: Ποσό 5,00/ώρα κατάρτισης εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς όλο το πρόγραμμα.

Βεβαίωσης Παρακολούθησης: ΟΑΕΔ και ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Νόμιμο Παραστατικό Εφορίας του ΑΦΜ.
Ακριβές Αντίγραφο Θεώρησης Βιβλιαρίου ΙΚΑ για από 1/3/2015 έως 28/2/2016
Ακριβές Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).
Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης Ατομικού του Λογ/σμού που να φαίνεται το ΙΒΑΝ. ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Υποβολή αιτήσεων: Στο www.katartisi.gr

Υποβολή Δικαιολογητικών: Στο Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9, Ηράκλειο.

Πληροφορίες: Κυριάκος Λεονταράκης τηλ. 2810-302735.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/laek.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/laek-300x300.jpgpsaxnodouleiaΣεμινάριαΕκπαίδευση ανέργων,ΟΑΕΔ
Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-25 του ΟΑΕΔ έτους 2015. Τα προγράμματα θα είναι διάρκειας 40 ωρών με τα εξής ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης: Marketing Πωλήσεις Μηχανογραφημένη Λογιστική Υγιεινή & Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εξειδίκευση Barista Βασικές...

Σχολιάστε