Ο Εμπορικός Σύλλογος Νομού Ρεθύμνης προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ) που απευθύνονται σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις  που απασχολούν  1-25 άτομα.

δημαρχείο Ρεθύμνο

Η υλοποίηση των σχετικών σεμιναρίων, τα οποία θα είναι διάρκειας 32 ωρών  θα έχουν τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

  • ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ (32 ώρες)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (e-shop) ΚΑΙ SOCIAL MEDIA (32 ώρες)

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Α) Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που ανήκουν στον Εμπορικό Σύλλογο Ν. Ρεθύμνης, οι οποίες έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά (0,24%) για τα έτη 2015-2016 και απασχολούν 1-25 άτομα εργαζόμενους. Η επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα παραπάνω κόστος καθώς οι δαπάνες του προγράμματος καλύπτονται μέσω της εργοδοτικής εισφοράς που κατέβαλαν και αποταμιεύτηκε στο λογαριασμό του ΛΑΕΚ.

Β) Ανεξάρτητοι ενδιαφερόμενοι μέσω του Εργατικού Κέντρου.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά υποψηφίων μέσω των επιχειρήσεων:

  • Αίτηση συμμετοχής & Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης (δίνεται από το Σύλλογο).
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας για κάθε καταρτιζόμενο
  • Νόμιμο παραστατικό αρμόδιας ΔΟΥ για τη διασταύρωση του ΑΦΜ του εργαζόμενου.
  • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ΙΚΑ και εκτύπωση των θεωρήσεων για το έτος 2016 (διάστημα από 01/3/2016 έως 28/2/2017).
  • Φωτοαντίγραφο εντύπου απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από το ΙΚΑ.
  • Αντίγραφό αναγγελίας πρόσληψης στο οποίο αναφέρεται η διάρκεια εργασίας.
  • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων στη σελίδα που φαίνεται καθαρά το όνομα του δικαιούχου και ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

 

Σε περίπτωση που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε πρόγραμμα κατάρτισης ανεξάρτητοι εργαζόμενοι, πρέπει να προσκομίσουν :

 

  • Βεβαίωση από το Εργατικό Κέντρο όπου θα αναγράφεται η ειδικότητα με την οποία απασχολούνται.

Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού  5,00€ ανά ώρα (160€ σύνολο) και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Κάθε εργαζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει  ένα (1) σεμινάριο και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν υπάλληλοι που εργάζονται σε επιχειρήσεις-μέλη του Εμπορικού Συλλόγου.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις  – μέλη του Εμπορικού Συλλόγου, απαγορεύεται να συμμετάσχουν σε οιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ, που διοργανώνεται από άλλο φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – YΠΟΒΟΛΗ AΙΤΗΣΕΩΝ:

Στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνης (Εμμ, Πορτάλιου 23, 2ος όροφος, τηλέφωνο 2831055642, e-mail: esreth@yahoo.gr ).

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημαρχείο-Ρεθύμνο.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημαρχείο-Ρεθύμνο-300x300.jpgpsaxnodouleiaΣεμινάριαΔωρεάν Μαθήματα
Ο Εμπορικός Σύλλογος Νομού Ρεθύμνης προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ) που απευθύνονται σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις  που απασχολούν  1-25 άτομα. Η υλοποίηση των σχετικών σεμιναρίων, τα οποία θα είναι διάρκειας 32 ωρών  θα έχουν τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ...

Σχολιάστε