Ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν έως τις 16 Φεβρουαρίου 2016 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, με στόχο τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2015-2016.

HOTEL

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εξέδωσε ο ΟΑΕΔ, σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά, κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 1η Νοεμβρίου 2015 έως την 29η Φεβρουαρίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετική αίτηση στον ΟΑΕΔ (μέσω του δικτυακού τόπου www.oaed.gr), ο οποίος, ανάλογα με την περιοχή όπου λειτουργούν, τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, την κατηγορία στην οποία υπάγονται και άλλα συναφή κριτήρια, καταρτίζει πίνακα των επιχειρήσεων που, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, κρίνει ότι πρέπει να επιδοτηθούν.

Υψος επιχορήγησης
Το ποσό της επιχορήγησης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης είναι ίσο με το ημερήσιο επίδομα ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος για κάθε ημέρα ασφάλισής του, με ανώτερο όριο τις 25 ημέρες ανά μήνα και τις 100 ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν:

• Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν εκτός της περιφέρειας της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης,

• έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ,

• είναι εποχικές και είχαν διακόψει τη συνεχόμενη λειτουργία τους τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την προηγούμενη πενταετία (2010-2014). Επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Νοεμβρίου 2014 και μετά δεν επιχορηγούνται,

• οι ξενοδοχοϋπάλληλοι για τους οποίους θα ζητήσουν να επιχορηγηθούν να δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/12/HOTEL.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/12/HOTEL-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΕπιδότηση,Επιχειρηματικότητα,Εποχιακής απασχόλησης,ΟΑΕΔ
Ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν έως τις 16 Φεβρουαρίου 2016 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, με στόχο τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2015-2016. Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εξέδωσε ο ΟΑΕΔ, σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές...

Σχολιάστε