Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού θα προχωρήσει η ΕΥΔΑΠ το αμέσως επόμενο διάστημα. Η νέα προκήρυξη πήρε το πράσινο φως με απόφαση του Χριστόφορου Βερναρδάκη και του Ευκλείδη Τσακαλώτου.

ΕΥΔΑΠ

Αναλυτικα θα προσληφθούν:

Πενήντα (50) άτομα κατηγορίας ΔΕ Καταμετρητές
Εκατό (100) άτομα κατηγορίας ΥΕ Εργάτες
Είκοσι πέντε (25) άτομα κατηγορίας ΔΕ Οδηγοί

Για τις θέσεις των καταμετρητών ζητούνται:

α. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Για τις θέσεις των οδηγών ζητούνται:

α) Δίπλωμα ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων ή εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτου ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος άλλης συναφούς ειδικότητας ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα και

β) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας σε ισχύ.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΕΥΔΑΠ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/ΕΥΔΑΠ-300x281.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔημόσιο,Διαγωνισμός,Προκήρυξη
Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού θα προχωρήσει η ΕΥΔΑΠ το αμέσως επόμενο διάστημα. Η νέα προκήρυξη πήρε το πράσινο φως με απόφαση του Χριστόφορου Βερναρδάκη και του Ευκλείδη Τσακαλώτου. Αναλυτικα θα προσληφθούν: Πενήντα (50) άτομα κατηγορίας ΔΕ Καταμετρητές Εκατό (100) άτομα κατηγορίας ΥΕ Εργάτες Είκοσι πέντε (25) άτομα κατηγορίας ΔΕ Οδηγοί Για τις θέσεις των...

Σχολιάστε