Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν δικαιολογητικά, όσοι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, επιλέξουν να κάνουν χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

ika

Συγκεκριμένα απαλλάσσονται από την προσκόμιση δικαιολογητικών όσοι χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία θεώρησης βιβλιαρίων υγείας τίτλο «Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων». Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ιδρύματος, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όσοι επιλέξουν την εν λόγω εφαρμογή, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να επισκεφθούν ένα Υποκατάστημα για να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, που απαιτεί η χειρόγραφη διαδικασία απογραφής και απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο, ληξιαρχική πράξη γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, άδεια παραμονής αλλοδαπού, βεβαίωση φοίτησης σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., βεβαίωση ανεργίας).

Σημειώνεται ότι η μέσω αυτής της εφαρμογής, μπορούν να αντληθούν και να διασταυρωθούν σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες από τα ηλεκτρονικά αρχεία των αντίστοιχων Δημοσίων υπηρεσιών και φορέων (Υπουργείο Οικονομικών / Γ.Γ.Δ.Ε., Εθνικό Δημοτολόγιο, Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., Ελληνική Αστυνομία, Ο.Α.Ε.Δ., Ηλεκτρονική Γραμματεία Φοιτητών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. κ.λ.π.).

Υπενθυμίζεται ότι οι άμεσα ασφαλισμένοι του ΙΚΑ (εργαζόμενοι και συνταξιούχοι) έχουν τη δυνατότητα να:

  • Απογράψουν (απόδοση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου / Α.Μ.Α.) τον/την σύζυγο και τα τέκνα τους, που είναι ήδη καταχωρημένοι στο οικογενειακό τους βιβλιάριο υγείας.
  • Αποδώσουν ασφαλιστική ικανότητα (ηλεκτρονική θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας).

Η αποδιδόμενη ασφαλιστική ικανότητα αναγγέλλεται άμεσα στο «Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης», ώστε οι απαιτούμενες πληροφορίες να είναι άμεσα διαθέσιμες στους Παρόχους Υγείας (συμβεβλημένα νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα), για να εξυπηρετούν τα εν λόγω πρόσωπα.

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/ergasiaka101.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/ergasiaka101-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΑσφάλιση,ΙΚΑ
Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν δικαιολογητικά, όσοι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, επιλέξουν να κάνουν χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα απαλλάσσονται από την προσκόμιση δικαιολογητικών όσοι χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία θεώρησης βιβλιαρίων υγείας τίτλο «Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων». Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ιδρύματος, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όσοι...

Σχολιάστε