Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας προτίθεται να απασχολήσει 16 άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συγγραφή βιβλίου και δημιουργία εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής εφαρμογής με στόχο την προετοιμασία των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση».

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Ειδικότερα:

 • 1 Συνεργάτης με Πτυχίο Ξένης Φιλολογίας
 • 1 Συνεργάτης με Πτυχίο Ξένης Φιλολογίας
 • 1 Συνεργάτης με Πτυχίο Φιλολογίας με ειδίκευση στη γλωσσολογία
 • 1 Συνεργάτης με Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής
 • 1 Συνεργάτης με Πτυχίο Φιλολογίας
 • 1 Γραφίστας
 • 1 Συνεργάτης με Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας
 • 1 Συνεργάτης με Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • 1 Συνεργάτης με Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας
 • 1 Συνεργάτης με Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας
 • 1 Συνεργάτης με Πτυχίο Νομικής Σχολής
 • 1 Συνεργάτης με Πτυχίο Φιλολογίας με ειδίκευση στη γλωσσολογία
 • 1 Συνεργάτης με Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • 1 Συνεργάτης με Πτυχίο Κοινωνιολογίας
 • 1 Συνεργάτης με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ
 • 1 Συνεργάτης με Πτυχίο Νομικής Σχολής

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Κέντρο-Ελληνικής-Γλώσσας-.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Κέντρο-Ελληνικής-Γλώσσας--300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας προτίθεται να απασχολήσει 16 άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συγγραφή βιβλίου και δημιουργία εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής εφαρμογής με στόχο την προετοιμασία των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση». Ειδικότερα: 1 Συνεργάτης με Πτυχίο Ξένης Φιλολογίας 1 Συνεργάτης με Πτυχίο Ξένης...

Σχολιάστε