Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με σημερινή ανακοίνωση της ενημερώνει ότι για το πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης αυτοαπασχολούμενων και εργαζόμενων, υφίστανται ακόμη διαθέσιμες θέσεις συμμετοχής σε ορισμένες περιφέρειες της χώρας.

ergasiaka24

Το πρόγραμμα κατάρτισης αφορά αυτοαπασχολούμενους με 0-3 άτομα προσωπικό και εργαζόμενους, είναι επιδοτούμενα και ο κάθε ωφελούμενος θα λάβει 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης.

Οι διδακτικές ενότητες που αφορούν σε:

 • Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία
 • Βασικές αρχές του εργατικού δικαίου
 • Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Επιχειρήσεων
 • Ενημέρωση για την εφαρμογή της Αρχής της μη Διάκρισης
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση (προγράμματα κατάρτισης 1-8)
 • Εξωστρέφεια (προγράμματα κατάρτισης 1-8)

Η κατάρτιση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 2007-2013» (Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ) και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος: «Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακές Εξόδου, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Το πρόγραμμα το διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ σε συντονισμό με την Ένωση Φορέων, μέλη της οποίας είναι το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος («ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ»), το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος («ΙΝΕ/ΓΣΕΕ»), το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ («ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ»), το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. (Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε.), το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ («ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ»), το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ («ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ») και το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ (ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ»).

 • Διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης / επανακατάρτισης: 40 ώρες
 • Αριθμός καταρτιζομένων κάθε προγράμματος: έως 25 άτομα
 • Ημερήσια διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: πέντε (5) ώρες (ενδεικτικά)

Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων σε ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του κάθε προγράμματος που θα συμμετάσχουν. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης / επανακατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό απουσιών θα αυξάνεται στο 20% μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον καταρτιζόμενο.

Το πρακτικό μέρος συναρτάται άμεσα με το κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο αποτελώντας το 20% του συνόλου των ωρών του προγράμματος κατάρτισης. Η μορφή της πρακτικής άσκησης συνίσταται σε ποικίλες βιωματικές δραστηριότητες ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης, εκ των οποίων οι πιο χαρακτηριστική είναι η μελέτη περίπτωσης (case study).

Την επιλογή των καταρτιζόμενων από όσους έχουν υποβάλει αίτηση σε κάθε φορέα της Ένωσης, αναλαμβάνει τριμελής επιτροπή επιλογής η οποία συστήνεται στον κάθε φορέα.

Αρμοδιότητες επιτροπής:

 • Παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά
 • Προβαίνει στην επεξεργασία στοιχείων
 • Πραγματοποιεί την επιλογή καταρτιζομένων και επιλαχόντων ανά πρόγραμμα κατάρτισης / επανακατάρτισης

Για την επιλογή των καταρτιζομένων αυτοαπασχολούμενων/ εργαζομένων λαμβάνονται υπόψη οι εξής βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής και κριτήρια επιλογής:

 • Iδιότητα του ωφελούμενου (αυτοαπασχολούμενος, εργαζόμενος)
 • Ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά των υποψήφιων εκπαιδευόμενων (πχ. Μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων, οι αρχές ισότητας ευκαιριών).

H επιλογή σε περιπτώσεις όπου πληρούνται επαρκώς τα προαναφερόμενα κριτήρια γίνεται βάσει της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και της διαθεσιμότητας τη χρονική στιγμή υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης Μόλις συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός καταρτιζομένων ανά αντικείμενο κατάρτισης και πόλη, θα γίνεται η έναρξη των προγραμμάτων κατάρτισης. δηλώστε εδώ συμμετοχή

dikaiologitika.gr

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/ergasiaka24.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/ergasiaka24-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΕπιδόματα,Προγράμματα
Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με σημερινή ανακοίνωση της ενημερώνει ότι για το πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης αυτοαπασχολούμενων και εργαζόμενων, υφίστανται ακόμη διαθέσιμες θέσεις συμμετοχής σε ορισμένες περιφέρειες της χώρας. Το πρόγραμμα κατάρτισης αφορά αυτοαπασχολούμενους με 0-3 άτομα προσωπικό και εργαζόμενους, είναι επιδοτούμενα και ο κάθε ωφελούμενος θα λάβει 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης. Οι διδακτικές ενότητες...

Σχολιάστε