Εφαρμογή των δυσμενών ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν εντός του 2015 περί κατώτατων ορίων σύνταξης και θεσμοθέτησης επιπλέον πέναλτι 10% σε όλους όσοι βγαίνουν με μειωμένη (μέχρι να φτάσουν το όριο για πλήρη) προβλέπει εγκύκλιος του ΙΚΑ για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο (12 Μαίου 2016). Το γεγονός αυτό προκαλεί προβληματισμό σε ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης, δεδομένου ότι ο πρόσφατος νόμος 4387 αναφέρει ρητά πως όλες οι εκκρεμμείς μέχρι τότε αιτήσεις θα κριθούν κατά τα ισχύοντα μέχρι 31/12/2014.

σύνταξη

Ειδικότερα, εγκύκλιος του ΙΚΑ για την διαδοχική ασφάλιση, αναφερόμενη στο νόμο 4336 του 2015 τονίζει πως εφόσον η συνταξιοδότηση αρχίζει από την 1.7.2015 και εφεξής, ανεξαρτήτως ημερομηνίας θεμελίωσης, χορηγείται μόνον το ποσό της σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων καταστατικών και γενικών διατάξεων, δηλαδή το οργανικό ποσό, ακόμα και εάν αυτό είναι μικρότερο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατωτάτου ορίου. Μετά τη συμπλήρωση των 67 καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσό του κατωτάτου ορίου.

Συνεπώς, η εγκύκλιος ορίζει πως όταν το ΙΚΑ είναι απονέμων φορέας, για αιτήσεις που εμπίπτουν στο νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε πριν το Ν.4387/2016 και ανεξαρτήτως ημερομηνίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, θα χορηγείται μόνον το οργανικό ποσό της σύνταξης, δηλαδή το ποσό της κλάσης της επανένταξης, ακόμα και εάν αυτό είναι μικρότερο του κατώτατου ορίου (486,84 ευρώ) για παλαιούς ασφαλισμένους ή το ποσό του αθροίσματος των τμηματικών συντάξεων για νέους ασφαλισμένους ακόμα και εάν αυτό είναι μικρότερο του κατώτατου ορίου (495,74 ευρώ). Μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους θα καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης.

Αντίστοιχα η εγκύκλιος αναφέρεται στον νόμο 4336 του 2015, που θεσπίζει νέο, επιπλέον ποσοστό μείωσης της σύνταξης ύψους 10% για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μειωμένης από 19.8.2015 και μετά. Συνεπώς ορίζει πως όταν το ΙΚΑ είναι απονέμων φορέας σε μειωμένη σύνταξη που θεμελιώνεται με το προϊσχύον του Ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο από 19/8/2015 και μετά, η μείωση κατά 10% θα υπολογίζεται στο ποσό σύνταξης μετά την επανένταξη ή του αθροίσματος των τμηματικών συντάξεων για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους αντίστοιχα, που προκύπτει μετά την ήδη προβλεπόμενη από το 2008 μείωση.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/σύνταξη.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/σύνταξη-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΆνεργοι,Θέσεις Εργασίας,ΙΚΑ
Εφαρμογή των δυσμενών ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν εντός του 2015 περί κατώτατων ορίων σύνταξης και θεσμοθέτησης επιπλέον πέναλτι 10% σε όλους όσοι βγαίνουν με μειωμένη (μέχρι να φτάσουν το όριο για πλήρη) προβλέπει εγκύκλιος του ΙΚΑ για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο (12 Μαίου 2016). Το...

Σχολιάστε