Το ΙΚΑ θέτει εμπόδια για χορήγηση σύνταξης από 1.1.2015 και μετά σε όσους είναι κάτω των 67 ετών και δεν έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα 4.500 ένσημα (15 έτη ασφάλισης).

ικα

Το ΙΚΑ αντιμετωπίζει πρόβλημα και στον υπολογισμό των συντάξεων, οι αιτήσεις των οποίων έχουν υποβληθεί εντός του έτους, καθώς διαπιστώνεται πρακτική αδυναμία να καθοριστεί το τμήμα της σύνταξης για το διάστημα ασφάλισης από 1.1.2011 και μετά, με βάση τα χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης, όπως προβλέπει ο ν.3863/2010. Ουσιαστικά, με βάση το νόμο θα πρέπει να προκύψει στους δικαιούχους αυτής της κατηγορίας, αναλογία σύνταξης στο ποσό της βασικής που έχει οριστεί στα 360 ευρώ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος ξεκαθαρίζουν ότι για να χορηγηθεί είτε κανονική, είτε προσωρινή σύνταξη σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να πρόκειται για ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης επικαλούμενοι λόγους υγείας (πχ αναπηρία, θάνατος), ή λόγους σοβαρού οικονομικού προβλήματος (πχ μακροχρόνια ανεργία). Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα πρέπει η αίτηση συνταξιοδότησης να περάσει από αρμόδια επιτροπή για να κριθεί εάν θα πρέπει να χορηγηθεί σύνταξη προσωρινή ή κανονική, για ανθρωπιστικούς λόγους ή όχι.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/ικα.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/ικα-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΙΚΑ,Συντάξεις
Το ΙΚΑ θέτει εμπόδια για χορήγηση σύνταξης από 1.1.2015 και μετά σε όσους είναι κάτω των 67 ετών και δεν έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα 4.500 ένσημα (15 έτη ασφάλισης). Το ΙΚΑ αντιμετωπίζει πρόβλημα και στον υπολογισμό των συντάξεων, οι αιτήσεις των οποίων έχουν υποβληθεί εντός του έτους, καθώς διαπιστώνεται πρακτική...

Σχολιάστε