Σύμφωνα με το Εθνος η πρώτη προκήρυξη θα αφορά 2.587 θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού, στην πλειονότητά τους φύλακες / νυχτοφύλακες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1.129 θέσεις).

Κοινωφελή Εργασία

Oι ειδικότητες για κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ, στο υπουργείο Πολιτισμού θα είναι για παράδειγμα Φύλακες, συντηρητές, αρχαιολόγοι, μηχανικοί, εργάτες και καθαριστές Τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι όλης της χώρας πρόκειται να ενισχυθούν με αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, συντηρητές, διοικητικούς, εργάτες και καθαριστές. Συνολικά τα υπουργεία θα απορροφήσουν 16.145 υπαλλήλους, οι περιφέρειες 3.500, ενώ 470 θα κατευθυνθούν σε εποπτευόμενους φορείς.

Επίσης έως τώρα έχει επιλεχθεί να καλυφθούν 16.415 θέσεις πεντάμηνης απασχόλησης σε Υπουργεία. Άλλες 3.500 θέσεις θα απορροφηθούν από τις περιφέρειες, ενώ οι υπόλοιπες 4.070 θέσεις θα αξιοποιηθούν σε φορείς των αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας αναμένεται να αποφέρει μηνιαίες αποδοχές από 431 έως 495 ευρώ, ανάλογα από το εάν ο δικαιούχος είναι μικρότερος των 25 ετών ή όχι.

Για να μπορεί ο εγγεγραμμένος άνεργος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ να κάνει αίτηση στο πρόγραμμα, πρέπει να ανήκει σε τουλάχιστον μία (1) από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. να έχει άνεργο σύζυγο εγγεγραμμένο άνεργο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  2. να είναι άνεργος αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας
  3. μακροχρόνια άνεργος (πάνω από 12 μήνες συνεχόμενης εγγεγραμμένη ανεργίας ή αθροιστικά πριν και μετά το διάστημα προγραμμάτων κατάρτισης)
  4. άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) -για τις ζητούμενες στη Δημόσια Πρόσκληση ειδικότητες
  5. εγγεγραμμένος άνεργος άνω των 29 ετών.

Από ποια ηλικία είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης

Κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (και να διανύουν το 19ο έτος), δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι τις 27/04/1997.

Οι ενδιαφερόμενοι όταν θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις θα πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr, τη διαδρομή: e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/μουσειο-1024x739.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/μουσειο-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΆνεργοι,Θέσεις Εργασίας,Κοινωφελούς Εργασίας,Προσλήψεις
Σύμφωνα με το Εθνος η πρώτη προκήρυξη θα αφορά 2.587 θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού, στην πλειονότητά τους φύλακες / νυχτοφύλακες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1.129 θέσεις). Oι ειδικότητες για κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ, στο υπουργείο Πολιτισμού θα είναι για παράδειγμα Φύλακες, συντηρητές, αρχαιολόγοι, μηχανικοί, εργάτες και καθαριστές Τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί...

Σχολιάστε