Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι-ες για την κάλυψη θέσεως Καθαρίστριας για τα Σχολεία: Α’ Δημοτικό Σχολείο Νεμέας, Β’ Δημοτικό Σχολείο Νεμέας, Β’ Νηπιαγωγείο Νεμέας και το Νηπιαγωγείο Αρχαίων Κλεωνών, της Α/θμιας Εκπ/σης να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο της Α/θμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Νεμέας (στον κ. Νικολάου Γ.) από: τις 5/6/2015 έως 16/6/2015, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του Δήμου Νεμέας έως 12:00 της 16/5/2015 (στην αίτηση θα δηλώνεται και η σειρά προτίμησης των Σχολείων).

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΝΕΜΕΑΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή στην πλήρωση των θέσεων είναι τα εξής:

  • Αίτηση
  • Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται:

1. η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων

2. ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

  • Βιβλιάριο Υγείας – Βεβαίωση Υγείας.
  • Εντοπιότητα.
  • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας Μοριοδοτούμενα δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε Σχολείο του Δήμου μας, ένα (1) μόριο ανά μήνα.

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης με ανήλικα τέκνα, δύο (2) μόρια ανά τέκνο.

Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι από την ημ/νια υπογραφής της έως και την λήξη του Σχολικού έτους.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΝΕΜΕΑΣ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΝΕΜΕΑΣ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι-ες για την κάλυψη θέσεως Καθαρίστριας για τα Σχολεία: Α' Δημοτικό Σχολείο Νεμέας, Β' Δημοτικό Σχολείο Νεμέας, Β' Νηπιαγωγείο Νεμέας και το Νηπιαγωγείο Αρχαίων Κλεωνών, της Α/θμιας Εκπ/σης να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο της Α/θμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Νεμέας (στον κ. Νικολάου Γ.) από: τις 5/6/2015 έως...

Σχολιάστε