Ο Δήμος Αμυνταίου καλει όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 03/06/2015 έως την 08/06/2015 στο Γραφείο ΚΕΠ της Τοπικής Κοινότητας Βαρικού, κατά τις εργάσιμες ώρες.

δημαρχειο αμυνταίου

Αριθμός θέσεων Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 165/2015 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής: Α. Υδρονομείς: 1 άτομο

Αρδευτική περίοδος Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 165/2015 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 15/06/2015 έως 15/09/2015

Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει: α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια. β. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται: Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στα δημοτολόγια.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο ΚΕΠ της τοπικής Κοινότητας Βαρικού και από το Γραφείο προσωπικού του Δήμου Αμυνταίου , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2463351000 Βόλτση Α. και 2386350169 Γεωργιάδου Ε.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημαρχειο-αμυνταίου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημαρχειο-αμυνταίου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Αμυνταίου καλει όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 03/06/2015 έως την 08/06/2015 στο Γραφείο ΚΕΠ της Τοπικής Κοινότητας Βαρικού, κατά τις εργάσιμες ώρες. Αριθμός θέσεων Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ' αριθμόν 165/2015 απόφαση του,...

Σχολιάστε