Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου, ανακοινώνει, ότι θα προσλάβει βάση της υπ’ αριθ. 45/2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 6693/75303/27-5-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Ένα (1) άτομο εκπαιδευτικής βαθμίδας – ειδικότητας “ΎΕ Εργατών Καθαριότητας”, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), συνολικής διάρκειας Δύο (2) Μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, στους παιδικούς σταθμούς.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση, έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015, στα γραφεία του ΝΠΔΔ. Πληροφορίες – Αρμόδιος Υπάλληλος :Κωνσταντίνος Αθ. Γιάτσιος ( τηλ. 24253-50213) ή Βασιλική Παπανικολάου (τηλ.24253-50209).

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου, ανακοινώνει, ότι θα προσλάβει βάση της υπ' αριθ. 45/2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 6693/75303/27-5-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας Ένα (1) άτομο εκπαιδευτικής βαθμίδας - ειδικότητας 'ΎΕ Εργατών Καθαριότητας', με σύμβαση...

Σχολιάστε