Σε αορίστου χρόνου μετατρέπονται 661 συμβάσεις εργασάς υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων μετά απο τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου και δημιουργούνται αντίστοιχες θέσεις

ergazomenoi

Μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους ενάγοντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υποχρεούται να την εφαρμόσει εγκρίνεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων,περί σύστασης εξακοσίων εξήντα μία (661) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Αθηναίων, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Δείτε εδώ τις θέσεις

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αθηναίων. Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 10.632.000,00 € περίπου, στον προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων οικονομικού έτους 2015 και ανάλογη δε δαπάνη ύψους 15.948.000,00 € περίπου θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/ergazomenoi_aftodioikisi-1024x680.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/ergazomenoi_aftodioikisi-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας
Σε αορίστου χρόνου μετατρέπονται 661 συμβάσεις εργασάς υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων μετά απο τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου και δημιουργούνται αντίστοιχες θέσεις Μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους ενάγοντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου...

Σχολιάστε