Νέα εγκύκλιο για τα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείο Υγείας και ειδικότερα για την λειτουργία τους εξέδωσε το αρμόδιο Υπουργείο. Ειδικότερα σύμφωνα με την εγκύκλιο το εκπαιδευτικό έτος άρχεται την 1η Οκτωβρίου και, σε περίπτωση Σαββάτου ή Κυριακής, μετατίθεται την αμέσως επόμενη Δευτέρα και λήγει την 30η Ιουνίου εκάστου έτους.

σχολείο-αίθουσα

Επίσης, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται σε 20 ώρες, δύναται όμως να αυξομειώνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου κατά 30% , ήτοι μπορεί να κυμαίνεται από δεκατέσσερις (14) έως και είκοσι έξι (26) ώρες ανά εβδομάδα.

Τέλος, ορίζεται ότι «η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας όλων των μαθημάτων καθορίζεται σε 45 λεπτά. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες
ανά ημέρα κατάρτισης».

Για τις ειδικότητες που λειτουργούν τα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι Οδηγοί σπουδών και τα Προγράμματα Σπουδών που καταρτίζονται από
τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για τα δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητάς της. Εν προκειμένω, σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. – διαδρομή ( http :/ / www . gsae . edu . gr / e l / epaggelmatik i – katartis i / i – e – k – institoyta – epaggelmatikis – katartisis / odigos – eidikotiton ) για τους Οδηγούς ειδικοτήτων : Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας, -Χειρουργείου, -ΜΕΘ, -Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις και – διαδρομή (http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1051-neaprogrammata-2) για τα νέα ωρολόγια προγράμματα των νέων ειδικοτήτων.

Όσον αφορά την ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. έγινε γνωστό ότι, δεδομένου ότι πρόκειται για τα ίδια μαθήματα,
εφαρμόζεται ο Οδηγός της ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/σχολείο-αίθουσα.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/σχολείο-αίθουσα-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔημόσιο,Προγράμματα
Νέα εγκύκλιο για τα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείο Υγείας και ειδικότερα για την λειτουργία τους εξέδωσε το αρμόδιο Υπουργείο. Ειδικότερα σύμφωνα με την εγκύκλιο το εκπαιδευτικό έτος άρχεται την 1η Οκτωβρίου και, σε περίπτωση Σαββάτου ή Κυριακής, μετατίθεται την αμέσως επόμενη Δευτέρα και λήγει την 30η Ιουνίου εκάστου έτους. Επίσης,...

Σχολιάστε