Με στόχο να μειωθεί ο χρόνος απονομής της σύνταξης από 4 έως 10 μήνες, το ΙΚΑ θέτει σε εφαρμογή δύο ηλεκτρονικές υπηρεσίες από τις 10 Ιουνίου και μετά. Πρόκειται για την υπηρεσία που διασυνδέει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Ιδρύματος με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ).

ika

Ταυτόχρονα, με άλλη υπηρεσία καταργείται η χειρόγραφη συμπλήρωση των Δελτίων αναγγελίας Νέων Συνταξιούχων (ΔΑΝΣ) και των Δελτίων αναγγελίας Μεταβολών (ΔΑΜ). Πιο συγκεκριμένα, με τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες επιτυγχάνονται τα εξής:

Διασύνδεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ο.Π.Σ.) Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση που παρατηρείται στη διακίνηση της αλληλογραφίας μεταξύ του Γ.Λ.Κ. και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε περιπτώσεις αιτημάτων διαδοχικής ασφάλισης, αναπτύχθηκε διαδικτυακή υπηρεσία διασύνδεσης για ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των δύο Φορέων, σε συνεργασία με τις μηχανογραφικές Υπηρεσίες της ΓΓΠΣ. Από ενάρξεως εφαρμογής, τα αιτήματα συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση, που θα υποβάλλονται στις Δημόσιες Υπηρεσίες, θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στο αρμόδιο Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τόπου κατοικίας του αιτούντος).

Στη συνέχεια, θα καλείται ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει τα απαραίτητα ασφαλιστικά στοιχεία για να ξεκινήσει η διαδικασία ανακεφαλαίωσης του χρόνου ασφάλισης.

Με τη νέα διαδικασία, μειώνεται από 2 έως 8 μήνες ο χρόνος που μεσολαβεί από την υποβολή του αιτήματος στις Δημόσιες Υπηρεσίες, μέχρι την γνωστοποίησή του στα Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και κατ’ επέκταση ο συνολικός χρόνος απονομής των συντάξεων.

Αντικατάσταση χειρόγραφων ΔΑΝΣ και ΔΑΜ I. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους συνταξιούχους, καταργείται η χειρόγραφη συμπλήρωση των ΔΑΝΣ (Δελτίο αναγγελίας Νέων Συνταξιούχων) και ΔΑΜ (Δελτίο αναγγελίας Μεταβολών), που δημιουργούνται για την επεξεργασία της πληρωμής των συντάξεων στο μηχανογραφικό σύστημα της ΗΔΙΚΑ και ενεργοποιείται ηλεκτρονική διαδικασία μέσω του ΟΠΣ-ΙΚΑ. Με την ηλεκτρονική συμπλήρωση αυτών των δελτίων επιτυγχάνεται:

Η ελαχιστοποίηση των λαθών αποτύπωσης των δεδομένων.Η μείωση, τουλάχιστον κατά 2 μήνες, του χρόνου αναμονής της πληρωμής της σύνταξης, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε.

Η μείωση της επισκεψιμότητας των συνταξιούχων στα Τμήματα Πληρωμών Συντάξεων και η εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού. Υπενθυμίζεται ότι έως τον Απρίλιο υπήρχαν σε εκκρεμότητα 56.615 κύριες συντάξεις, 66.220 επικουρικές συντάξεις και 10.472 συντάξεις που αφορούν περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

Ο χρόνος αναμονής κυμαίνεται στο ένα έτος περίπου, αλλά ειδικά για περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης σχεδόν διπλασιάζεται. Από την αποδοτικότητα των νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών θα εξαρτηθεί η μείωση του χρόνου της απονομής των συντάξεων σε πολύ μεγάλο βαθμό.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ika.jpeghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ika-300x300.jpegpsaxnodouleiaΕργασιακάΙΚΑ,Συντάξεις
Με στόχο να μειωθεί ο χρόνος απονομής της σύνταξης από 4 έως 10 μήνες, το ΙΚΑ θέτει σε εφαρμογή δύο ηλεκτρονικές υπηρεσίες από τις 10 Ιουνίου και μετά. Πρόκειται για την υπηρεσία που διασυνδέει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Ιδρύματος με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ). Ταυτόχρονα, με...

Σχολιάστε