Αναφορικά με το Πρόγραμμα «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ανακοινώνεται η έγκριση των υποβαλλόμενων ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, οι οποίες μετά από έλεγχο κρίθηκαν ότι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

d6d998288089198e8620365f1f8bbd2e_LΩς εγκεκριμένες θεωρούνται και OL προσφορές που έχουν υποβληθεί από Franchisee Παρόχους / Προμηθευτές και οι οποίες έχουν κληρονομηθεί από τον Frinchisor Πάροχο/Προμηθευτή ( Κλωνοποιημένες Προσφορές) με την προϋπόθεση ότι η αρχική προσφορά του Frinchisor έχει εγκριθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όλες οι εγκεκριμένες προσφορές (συμπεριλαμβανομένων και των κλωνοποιημένων) θα είναι διαθέσιμες στους δικαιούχους της δράσης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, με την προϋπόθεση ότι ο Πάροχος/Προμηθευτής ή ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος στον οποίο ανήκουν οι προσφορές, έχει αποστείλει το φυσικό φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχει αξιολογηθεί ως πλήρης μετά από το σχετικό έλεγχο.
Προσφορές για τις οποίες έχει δοθεί έγκριση, αλλά ο Πάροχος/Προμηθευτής ή ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος δεν έχει αποστείλει τον φυσικό φάκελο δικαιολογητικών ή τον έχει αποστείλει και αυτός μετά τον έλεγχο παρουσιάζει ελλείψεις, θα είναι διαθέσιμες προς τους δικαιούχους, μετά την αποστολή στο TEE και τον έλεγχο πληρότητας του φυσικού φακέλου.
Υπενθυμίζεται OTL OL Πάροχοι/Προμηθευτές θα μπορούν να ανεβάζουν νέες ή να τροποποιούν υφιστάμενες προσφορές για τις οποίες έχουν λάβει διορθωτικά σχόλιο από τους ελεγκτές, συνεχώς μέσω του ΠΣ της Δράσης.
Δείτε Εδώ της προσφορές
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/d6d998288089198e8620365f1f8bbd2e_L.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/d6d998288089198e8620365f1f8bbd2e_L-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔωρεάν Παροχές,Ειδική ενίσχυση
Αναφορικά με το Πρόγραμμα «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ανακοινώνεται η έγκριση των υποβαλλόμενων ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, οι οποίες μετά από έλεγχο κρίθηκαν ότι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Ως εγκεκριμένες θεωρούνται και OL προσφορές που έχουν υποβληθεί από Franchisee Παρόχους / Προμηθευτές και οι οποίες έχουν κληρονομηθεί...

Σχολιάστε