Συγκεκριμένα οι προσλήψεις στους δήμους κατανέμονται εκατόν σαράντα πέντε (145) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διακοσίων εξήντα τεσσάρων (264) συμβάσεων μίσθωσης έργου και θα γίνουν για τη στελέχωση των Δήμων και ΝΠΔΔ αυτών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8), εννέα (9) ή έως έντεκα (11) μήνες

Από τις προσλήψεις στους δήμους προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των Δήμων και των ΝΠΔΔ η οποία θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο από την καταβολή αντιτίμου
που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει με εποπτεία τους ΑΣΕΠ και οι προσλήψεις θα ανακοινωθούν με προκηρύξεις απο τους δήμους τις επόμενες ημέρες

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/προσλήψεις-σε-πέντε-δήμους.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/προσλήψεις-σε-πέντε-δήμους-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Συγκεκριμένα οι προσλήψεις στους δήμους κατανέμονται εκατόν σαράντα πέντε (145) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διακοσίων εξήντα τεσσάρων (264) συμβάσεων μίσθωσης έργου και θα γίνουν για τη στελέχωση των Δήμων και ΝΠΔΔ αυτών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους για χρονικό διάστημα έως...

Σχολιάστε