Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ανακοινώνει, ως δικαιούχος, την έναρξη υλοποίησης του επιδοτούμενου προγράμματος για ανέργους και πρωην εργαζόμενους της Nutriart «Υλοποίηση Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), EGF- Nutriart».

gsee

Σκοπό του Έργου, μέσω της υλοποίησης πέντε ενεργειών, αποτελεί η παροχή ενίσχυσης και υποστήριξης:

  1. στους πρώην εργαζόμενους της εταιρείας NUTRIART
  2. καθώς και σε νέους ανέργους, ηλικίας κάτω των 30 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs).

Ενέργειες του Έργου

Στο Έργο προβλέπεται η συμμετοχή των πρώην εργαζόμενων της NUTRIART και των νέων ανέργων στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Επαγγελματική συμβουλευτική.
  • Κατάρτιση.
  • Προώθηση επιχειρηματικότητας.
  • Ανάπτυξη φυτωρίου επιχειρήσεων.
  • Επιδότηση κινητικότητας.

Το Έργο υλοποιείται στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.

Πληροφόρηση – Δημοσιότητα

Το Ινστιτούτο Εργασίας καλεί τους πρώην εργαζόμενους της εταιρείας NUTRIART να επικοινωνήσουν με τις δομές του Ινστιτούτου προκειμένου να ενταχθούν στο έργο.

Οι Πληροφορίες του Έργου βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εργασίας, περισσότερα εδώ: EGF NUTRIART
και εδώ: Νέοι άνεργοι εκτός αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης

Επιπρόσθετα οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται ως εξής:

Οι Πρώην Εργαζόμενοι Της Nutriart:

στην Αθήνα, τηλεφωνικά στην κα Μπιτσίνη 210.3327746 – 210.3327783 και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: syriopoulospan@inegsee.gr
στην Θεσσαλονίκη, τηλεφωνικά στον κ. Καραγκούνη 2310.385810-4 και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: inediktiothess@inegsee.gr

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ, ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (NEETS):

στην Αθήνα, στο Εξειδικευμένο Κέντρο Προώθησης στην Απασχόληση (ΕΚΠΑ-Αθηνών) του Ινστιτούτου Εργασίας, Εμ. Μπενάκη 71Α, 10681, ισόγειο, τηλεφωνικά στις γραμμές 210.332772, 210.3327722 και 210. 3327768. Πρόσωπο επαφής κ. Πετράκης και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου athina@ekpaine.gr . Διά ζώσης επαφή Δευτέρα έως Πέμπτη 10:00 – 14:00.
στην Θεσσαλονίκη, στο Εξειδικευμένο Κέντρο Προώθησης στην Απασχόληση (ΕΚΠΑ- Θεσσαλονίκης) του Ινστιτούτου Εργασίας, Αισώπου 24 & Προμηθέως, 3ος όροφος, τηλεφωνικά στην κα Κουκίδου στο 2310.545113 και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου thess@ekpaine.gr . Διά ζώσης επαφή Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00 – 13:00.

Χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου

Το Έργο στο σύνολο του καθώς και οι ενέργειες αυτού σταδιακά, θα έχουν υλοποιηθεί έως την 30η Απριλίου 2016.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/gsee.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/gsee-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΆνεργοι,Επιδότηση,Επιχειρηματικότητα,Προγράμματα
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ανακοινώνει, ως δικαιούχος, την έναρξη υλοποίησης του επιδοτούμενου προγράμματος για ανέργους και πρωην εργαζόμενους της Nutriart «Υλοποίηση Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), EGF- Nutriart». Σκοπό του Έργου, μέσω της υλοποίησης πέντε ενεργειών, αποτελεί η παροχή ενίσχυσης και υποστήριξης: στους πρώην...

Σχολιάστε