Ένα νέο Καινοτομικό Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης κι Εξειδίκευσης με Πιστοποίηση για Νέους του Nescafé, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (Ι.Β.ΕΠ.Ε.-ΣΕΒ). Με το πρόγραμμα «ΕΔΩ» ο Nescafé προσφέρει σε νέους 18-35 ετών, απόφοιτους ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προγράμματα κατάρτισης και εξειδίκευσης, προκειμένου να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και πιστοποιήσεις που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και να βρουν πιο εύκολα μια εργασία που να τους ικανοποιεί, στην Ελλάδα.

gunaikeia-apasxolisi

Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση 200 νέων σε επαγγέλματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της Εθνικής οικονομίας, ώστε να παραμείνουν στην Ελλάδα και να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και δυνατότητές τους στη χώρα μας.

Η κατάρτιση πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (Ι.Β.ΕΠ.Ε.-ΣΕΒ), που αποτελεί τον εκπαιδευτικό βραχίονας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών και προσφέρει με ιδιαίτερη επιτυχία και για περισσότερα από 30 χρόνια καινοτόμα και στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται:
– σε άνεργους απόφοιτους πανεπιστημιακών και τεχνικών σχολών AΕΙ, ΑΤΕΙ, καθώς και σε απόφοιτους μεταδευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 18-35 ετών, – σε εργαζόμενους επαπειλούμενους με ανεργία ή εργαζόμενους που δεν είναι ευχαριστημένοι με την εργασία τους και σκέφτονται να την εγκαταλείψουν
– σε φοιτητές-σπουδαστές-μαθητές Όλοι οι παραπάνω πρέπει να έχουν ειδικές γνώσεις, όπου η παρακολούθηση του προγράμματος απαιτεί κάτι τέτοιο. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Μάιο του 2015 και θα διαρκέσει μέχρι περίπου το τέλος του 2015 με στόχο να εκπαιδευτούν 200 άτομα. Λεπτομερές πρόγραμμα μαθημάτων θα ανακοινωθεί μετά την υποβολή των αιτήσεων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα προσφέρονται οι παρακάτω ειδικότητες / μαθήματα:

 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (35 διδακτικές ώρες -Δ.Ω.)
 2. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD 2D (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ) (20 Δ.Ω.)
 3. WEB DESIGNER (20 Δ.Ω.)
 4. Ε-COMMERCE CONSULTANT (35 Δ.Ω.)
 5. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (17 Δ.Ω.)
 6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (25 Δ.Ω.)
 7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (35 Δ.Ω.)
 8. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ RECEPTIONIST (30 Δ.Ω.)
 9. ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (25 Δ.Ω.)
 10. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) (24 Δ.Ω.)
 11. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (35 Δ.Ω.)

Τα ανωτέρω προγράμματα θα πραγματοποιηθούν σε επαναλαμβανόμενους κύκλους ανάλογα με την πληρότητα των τμημάτων.

Σε όλες τις ειδικότητες/μαθήματα μετά το πέρας των μαθημάτων, όσοι εκ των εκπαιδευθέντων το επιθυμούν μπορούν να λάβουν μέρος σε εξετάσεις που διεξάγονται από ανεξάρτητο φορέα και να λάβουν, αν περάσουν επιτυχώς τις εξετάσεις, σχετικά πιστοποιητικά. Οι πιστοποιήσεις είναι οι ακόλουθες:

Ειδικότητες/ μαθήματαΠιστοποίηση
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝCERTIFIED WASTEWATER TREATMENT PLANTS TECHNICIAN
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD 2DCERTIFIED COMPUTER AIDED DESIGNER (AUTOCAD 2D)
WEB DESIGNERCERTIFIED WEB DESIGNER
Ε-COMMERCE CONSULTANTCERTIFIED E-COMMERCE CONSULTANT
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑCERTIFIED MAKING SAFE FOOD HANDLER
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣCERTIFIED HEALTH & SAFETY TECHNICIAN
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗCERTIFIED SALES PROFESSIONAL
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ RECEPTIONISTCERTIFIED FRONT OFFICE PROFESSIONAL (Πιστοποιημένος Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου)
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣCERTIFIED PROFESSIONAL ON AGROTOURISM SECTOR
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)  CERTIFIED IN BASIC PRINCIPLES OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣCERTIFIED PROFESSIONAL SECRETARIES

Το διάστημα για την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται από τις 2/4/2015 ως και 30/4/2015. Στη συνέχεια, θα διενεργηθεί η επιλογή των προς εκπαίδευση ενδιαφερομένων, με βάση τα κριτήρια επιλογής που αναγράφονται ακολούθως και αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής και μέχρι τον αριθμό των 200 ατόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν έως και 2 ειδικότητες/μαθήματα που τους ενδιαφέρει να παρακολουθήσουν, με σειρά προτίμησης (όπου 1 σημαίνει πρώτη προτίμηση). Αν κάποιος υποψήφιος έχει δηλώσει 2 ειδικότητες, θα γίνεται προσπάθεια να μπαίνει σε αυτήν που προτιμά περισσότερο, εκτός και αν δεν πληροί κάποιο από τα ειδικά κριτήρια.

Οι επιλεχθέντες θα μπορούν να παρακολουθήσουν και να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης μόνο σε ένα μάθημα.

Κριτήρια εισαγωγής

Για όλους τους ενδιαφερόμενους (ανέργους, εργαζομένους και φοιτητές-σπουδαστές) θα υπάρχουν 3 κατηγορίες κριτηρίων: Γενικά, κοινωνικά και ειδικά κριτήρια. Επιπλέον, ο χρόνος υποβολής της αίτησης αποτελεί κριτήριο που θα συνυπολογίζεται στην περίπτωση που αυτό απαιτείται μετά από την εφαρμογή όλων των παραπάνω κριτηρίων.

Γενικά κριτήρια

 • Ηλικία: στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος νέοι από 18-35 ετών
 • Οικονομική κατάσταση: θα δοθεί προτεραιότητα στους οικονομικά ασθενέστερους

Κοινωνικά κριτήρια

 • Ειδικές-Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες: θα προηγούνται άτομα από μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες όπου κανένας γονέας δεν εργάζεται, κ.λπ.

Ειδικά κριτήρια

 • Επίπεδο γνώσεων: ανάλογα με τις απαιτήσεις της ειδικότητας / μαθήματος, οι οποίες αναγράφονται στην περιγραφή των μαθημάτων.

Δικαιολογητικά Προγράμματος ΕΔΩ – NESCAFÉ

Tα συγκεκριμένα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο ΣΕΒ-Ι.Β.ΕΠ.Ε. από τους ενδιαφερόμενους, μόνο όταν επιλεγούν στο πρόγραμμα.

 1. Άνεργοι Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας (και οι δύο πλευρές)* Φοιτητές-Σπουδαστές Βεβαίωση φοίτησης από τον Εκπαιδευτικό Φορέα στον οποίο φοιτούν αυτή τη στιγμή, με αναφορά στο ακαδημαϊκό έτος/εξάμηνο στο οποίο βρίσκοντα Εργαζόμενο Υπεύθυνη δήλωση Μηχανικοί (όχι μισθωτοί) αριθμό μητρώου ΤΕΕ
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, για πιστοποίηση της ηλικίας
 3. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας για το οικονομικό έτος 2014 (ατομικό ή οικογενειακό) Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος είναι προστατευόμενο μέλος και δεν υποβάλει ατομική φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο του εκκαθαριστικού στο οποίο υπάγεται ως προστατευόμενο μέλος, καθώς και το έντυπο Ε1 όπου εμφανίζονται τα στοιχεία των προσώπων που συνοικούν με τους κυρίως φορολογούμενους και τους βαρύνουν οικονομικά. Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος πρέπει να συμπληρώσει στην αίτηση δήλωσης συμμετοχής στο πρόγραμμα στο πεδίο «Φορολογητέο Εισόδημα Οικονομικού Έτους 2014» το άθροισμα των ποσών των στηλών «Υπόχρεου» και «της Συζύγου» που εμφανίζονται στον Πίνακα Γ1 στο πεδίο Φορολογητέο Εισόδημα. Σε περίπτωση που η φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους 2014 δεν ανταποκρίνεται στην παρούσα οικονομική κατάσταση του υποψηφίου (π.χ. αν ο υποψήφιος εργαζόταν το 2013, αλλά σήμερα είναι άνεργος), απαιτείται υπεύθυνη δήλωση Ν1599/1986 -με το γνήσιο της υπογραφής- που να αναφέρει την παραπάνω αλλαγή.
 4. Βεβαιώσεις/δικαιολογητικά για την απόδειξη ότι ανήκουν σε Ειδικές-Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες(παραδείγματα Ειδικών-Ευπαθών Κοινωνικά ομάδων: τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, γονείς πολύτεκνων οικογενειών, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, μέλη οικογενειών όπου κανένας δεν εργάζεται, κ.λπ.)
 5. Πτυχία, Πιστοποιητικά και άλλες απαραίτητες Βεβαιώσεις Κατάρτισης (Θα χρησιμοποιηθούν για την επιβεβαίωση των ειδικών γνώσεων που απαιτεί η παρακολούθηση κάποιων μαθημάτων του προγράμματος, π.χ. γνώση συγκεκριμένων επιστημονικών αντικειμένων, γνώση ξένης γλώσσας, κ.λπ.)

Οι ενδιαφερόμενοι που πρόσφατα έχουν αποφοιτήσει (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, μεταδευτεροβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και δεν εργάζονται, μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, αφού εκδώσουν σχετική κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (σημ.: οποιοσδήποτε δεν έχει φοιτητική ή μαθητική ιδιότητα μπορεί να εκδώσει κάρτα ανεργίας).

φόρμα συμμετοχής για άνεργους – φοιτητές – μηχανικούς
φόρμα συμμετοχής για εργαζόμενους

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/gunaikeia-apasxolisi.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/gunaikeia-apasxolisi-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔωρεάν Μαθήματα,Κάρτα ανεργίας,Προγράμματα,Προσλήψεις
Ένα νέο Καινοτομικό Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης κι Εξειδίκευσης με Πιστοποίηση για Νέους του Nescafé, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (Ι.Β.ΕΠ.Ε.-ΣΕΒ). Με το πρόγραμμα «ΕΔΩ» ο Nescafé προσφέρει σε νέους 18-35 ετών, απόφοιτους ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προγράμματα κατάρτισης και...

Σχολιάστε