Ο εθνικός φορέας απονομής υποτροφιών καλεί τις επιχειρήσεις να δηλώσουν τις ανάγκες τους σε επιστημονικό προσωπικό και ανά ειδίκευση. Σκοπός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών είναι να σχεδιάσει τα προγράμματα μεταπτυχιακών υποτροφιών που παρέχει έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

ΙΚΥ-Ίδρυμα-Κρατικών-Υποτροφιών

Το ΙΚΥ σχεδιάζει πρόγραμμα υποτροφιών το οποίο αφορά στη χορήγηση χρηματικών υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, διάρκειας δύο ετών, με παράλληλη καθημερινή πρακτική άσκηση στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών και της πρακτικής άσκησης οι επιχειρήσεις θα αναλάβουν την υποχρέωση απασχόλησης αυτών των επιστημόνων για μια διετία.

Για το σκοπό αυτό, το ΙΚΥ προχώρησε στην εκπόνηση ερωτηματολογίου προκειμένου να γίνει η καταγραφή των επιχειρήσεων και των αναγκών τους σε επιστημονικό δυναμικό ανά επιστημονική περιοχή και ειδίκευση. Οι τομείς που αναγράφονται είναι κατά το NACERev.2 της EUROSTAT.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις/οργανισμούς. Καλείται να το συμπληρώσει είτε ο Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης/οργανισμού.

«Καλούμε λοιπόν τις επιχειρήσεις να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο έως τις 5 Ιουλίου, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα στοιχεία που θα δώσετε στον άμεσο σχεδιασμό και υλοποίηση των προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση η συμβολή σας θα είναι πολύτιμη στην προσπάθεια του ΙΚΥ να δημιουργήσει Μητρώο Επιχειρήσεων και να καταγράψει τις ανάγκες τους σε επιστημονικό δυναμικό. Μετά την επεξεργασία των στοιχείων, θα ακολουθήσει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση και απασχόληση.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΙΚΥ-Ίδρυμα-Κρατικών-Υποτροφιών.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΙΚΥ-Ίδρυμα-Κρατικών-Υποτροφιών-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΕπιδότηση,Θέσεις Εργασίας,Προγράμματα
Ο εθνικός φορέας απονομής υποτροφιών καλεί τις επιχειρήσεις να δηλώσουν τις ανάγκες τους σε επιστημονικό προσωπικό και ανά ειδίκευση. Σκοπός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών είναι να σχεδιάσει τα προγράμματα μεταπτυχιακών υποτροφιών που παρέχει έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Το ΙΚΥ σχεδιάζει πρόγραμμα υποτροφιών το οποίο αφορά...

Σχολιάστε