Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ένταξης ανέργων ηλικίας από 18 έως 24 ετών στην πράξη για την κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική υποστήριξή τους στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), την οποία υλοποιούν η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) ως συνδικαιούχος.

 

Η εν λόγω πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και είναι υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Συγχρηματοδοτείται, δε, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα (πράξη) επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων στον τομέα των ΤΠΕ, που απευθύνεται σε 1.000 ανέργους ηλικίας από 18 έως 24 ετών. Στόχος της πράξης είναι να αμβλύνει το βασικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας των πέντε περιφερειών στις οποίες θα υλοποιηθεί (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου), που είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων.
Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 380 ωρών, εκ των οποίων 120 αφορούν θεωρητική κατάρτιση και 260 πρακτική άσκηση. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση edu. sepve. org.gr/. Επίσης, ο ΣΕΠΒΕ καλεί τις επιχειρήσεις να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τον αριθμό των ανέργων που επιθυμούν να απασχολήσουν.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/d6d998288089198e8620365f1f8bbd2e_L.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/d6d998288089198e8620365f1f8bbd2e_L-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάVoucher,Άνεργοι,Προγράμματα
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ένταξης ανέργων ηλικίας από 18 έως 24 ετών στην πράξη για την κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική υποστήριξή τους στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), την οποία υλοποιούν η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) ως συνδικαιούχος.   Η εν...
Summary
Article Name
Νέο πρόγραμμα voucher για 1.000 ανέργους

Σχολιάστε