Ξεκίνησε από τον ΟΑΕΔ η διαδικασία υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2015, μέσω αξιοποίησης του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ).

laek

Το πρόγραμμα υλοποιείται από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 1-25 εργαζόμενους. Στην απόφαση περιγράφονται αναλυτικά οι δικαιούχοι υλοποίησης, οι προϋποθέσεις ένταξης μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα και το συνολικό ποσό των προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα:

Δικαιούχοι υλοποίησης του προγράμματος είναι:
Οι οριζόμενοι από το καταστατικό του Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών (πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι), των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα και όχι μόνο ομοιοεπαγγελματική ιδιότητα. Οι παραπάνω φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών θα πρέπει να έχουν συσταθεί τουλάχιστον 2 χρόνια (έγκριση καταστατικού) πριν την έκδοση της παρούσας απόφασης.

Σε περίπτωση που κάποιος φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών δεν επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο Νομό, τότε το εργατικό κέντρο του Νομού αυτού, εφόσον του έχει παραχωρηθεί εγγράφως το δικαίωμα, μπορεί να υποβάλλει και να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων του φορέα αυτού. Η έγγραφη παραχώρηση του δικαιώματος θα πρέπει να αποδεικνύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης επιχείρησης:

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:
•Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.
•Καταβάλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησης τους για το έτος 2015.
•Απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.
•Το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.
•Δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού, ανέρχεται σε ποσό ύψους 20 εκατ. ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.
Τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να υλοποιηθούν έως και τις 20/12/2015 με δικαίωμα παράτασης με απόφαση του Διοικητή ΟΑΕΔ. Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο ορίζεται στο ποσό των 14 ευρώ. Στην περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται σε συνεργασία με εργατικό κέντρο, το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) υλοποίησης του προγράμματος, αυξάνεται κατά 1,50 ευρώ.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/laek.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/laek-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΑγορά Εργασίας,Άνεργοι,Προγράμματα
Ξεκίνησε από τον ΟΑΕΔ η διαδικασία υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2015, μέσω αξιοποίησης του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ). Το πρόγραμμα υλοποιείται από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 1-25 εργαζόμενους. Στην απόφαση περιγράφονται αναλυτικά οι δικαιούχοι...

Σχολιάστε